Urząd Marszałkowski wesprze walkę z uzależnieniami

2024-06-12 20:00:35(ost. akt: 2024-06-13 09:09:39)

Autor zdjęcia: Wrota Warmii i Mazur

Ponad 200 tys. zł z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego trafi na zwiększenie komfortu leczenia pacjentów, a także na poprawę warunków integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zarząd województwa zaakceptował wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który w ramach realizacji zadań Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku, wnioskował o przekazanie 60 tys. zł Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku.

Działający w strukturach Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie ośrodek, otrzymał dotację na dofinansowanie szkoleń merytorycznych dla pracowników leczenia odwykowego w województwie warmińsko-mazurskim.

Ale to nie koniec dotacji dla giżyckiego ośrodka. Placówka otrzymała także 20 tys. zł na zakup materiałów budowlanych na remont schodów i podjazdu przy wejściu głównym oraz 21 tys. zł na zakup wyposażenia.

Kolejna z przyznanych dotacji trafi na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie. Pieniądze w wysokości 80 tys. zł będą przeznaczone na remont skrzydła diagnostyczno-terapeutycznego oddziału.

Prace budowlane obejmą m.in. wymianę starej i wyeksploatowanej stolarki drzwiowej oraz posadzek w kilkunastu pomieszczeniach, takich jak: sale terapeutyczne, gabinety zabiegowe, lekarskie, czy terapeutyczne. Wymienione także zostanie energochłonne oświetlenie na ledowe.

— Ktoś mógłby powiedzieć, że to małe kwoty dotacji na tak ważne sprawy, ale przyznane środki nie są pierwszymi, ani zapewne ostatnimi, jakie te placówki otrzymały czy jeszcze otrzymają z budżetu województwa na poprawę warunków leczenia. Jestem przekonany, że nawet drobne zmiany remontowe, które nastąpią dzięki przyznanemu wsparciu mogą przynieść znaczne efekty w samopoczuciu pacjentów, którzy będą korzystać z pomocy oddziałów w dochodzeniu do zdrowia — mówi marszałek Marcin Kuchciński.

Zarząd zdecydował także o udzieleniu prawie 30 tys. zł dotacji na wyposażenie Centrum Integracji Społecznej „Betel“ w Szczytnie. Głównym celem CIS, które zostało utworzone przez Ewangelickie Stowarzyszenie „Belet“ z Pisza, będzie reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców powiatu szczycieńskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wsparcie zostanie ukierunkowane na pobudzenie ich aktywności, wzmocnienie kompetencji, usamodzielnienie ekonomiczne, a w konsekwencji przywrócenie do pełni życia społecznego i zawodowego. Pomocą zostanie objętych około 40 osób. Środki zostaną przeznaczone m.in. na wyposażenie sal do szkoleń i spotkań z uczestnikami CIS, które będzie funkcjonowało w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie.