20 lat Funduszy Europejskich. Konferencja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Olsztynie

2024-05-29 09:00:00(ost. akt: 2024-05-29 10:55:14)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Olsztynie zorganizowało konferencję pn.„20 lat doświadczeń wspierania samorządów i przedsiębiorców ze środków Funduszy Europejskich”.
W wydarzeniu wzięło udział blisko sto osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
Podczas otwarcia konferencji głos zabrali m.in.: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urzędu Miasta Olsztyn, Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, którzy podkreślili, jak ważna jest rola Funduszy Europejskich (FE) dla województwa i podali przykłady, jak pozyskane środki przyczyniły się do rozwoju regionu.
Pierwszą częścią wydarzenia, prowadzoną przez Agnieszkę Stajszczak, dyrektor Biura Regionalnego PARP w Olsztynie, był panel dyskusyjny z udziałem beneficjentów Funduszy Europejskich. W jego trakcie Patryk Kamiński–Prezes Zarządu, Startup „Waterly” Sp. z o.o. z Suwałk; Rafał Domżalski–Prezes Zarządu Zarządu i Dyrektor Naczelny, Expom S.A. z Kurzętnika; Marek Krauze–Prezes Zarządu, Barwa System Sp. z o.o ze Stawigudy; Andrzej Karwowski–Kierownik Projektu „Tramwaje w Olsztynie”, z Urzędu Miasta Olsztyn; przedstawili ciekawe przykłady realizacji projektów finansowanych z FE. Wyświetlone prezentacje filmowe panelistów wzbogaciły dodatkowo tę część konferencji i utwierdziły słuchaczy w przekonaniu, że warto korzystać z Funduszy Europejskich.
W ramach podsumowania rozmów można przytoczyć niektóre wypowiedzi panelistów: „[…] bez funduszy europejskich jako przedsiębiorcy bylibyśmy co najmniej dziesięć, piętnaście lat do tyłu z realizacją swoich planów […]”; „ […] warto sięgać po środki unijne, tylko trzeba precyzyjnie przemyśleć, czego konkretnie jako firma potrzebujemy, i co jest nam faktycznie niezbędne, aby nie tworzyć projektów kompletnie naszej działalności niepotrzebnych […]”, „[…] to my jako właściciele firm musimy wiedzieć, na co potrzebujemy Funduszy Europejskich, nikt za nas tego lepiej na pewno nie będzie wiedział […]”, „[…] nie bać się pisać i składać wniosków o środki unijne. Warto korzystać i próbować, to nic nie kosztuje. Jeżeli się nawet nie powiedzie, wyciągnąć odpowiednie wnioski z negatywnej oceny i próbować jeszcze raz, aż do skutku […]”, „[…] jeżeli macie jakiś pomysł na to, co chcecie robić i potrzebujecie środków, to pierwsze kroki powinniście skierować do pracowników takiej instytucji jak na przykład PARP, do biura w Olsztynie, oni wam pomogą i podpowiedzą, co dalej z tym pomysłem zrobić […]”. Po panelu dyskusyjnym przedstawiono aktualną ofertę PARP na lata 2021–2027. W ramach FE dla Polski Wschodniej zaprezentowano konkursy takie jak „Wzornictwo dla MŚP”, „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP”, „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Nakreśliła również temat działań dla samorządów, tzn. „Zrównoważona turystyka” i „Zrównoważona mobilność miejska”.

Fot. Zbigniew Woźniak

W kontekście FE dla Nowoczesnej Gospodarki przybliżono słuchaczom konkursy, takie jak: „Ścieżka SMART”, „Promocja marki innowacyjnych MŚP” oraz „Granty na Eurogranty”. Przedstawiono również, że FE dla Rozwoju Społecznego dają możliwość skorzystania z Bazy Usług Rozwojowych. Oprócz wspomnianych FE dodatkowo zostały przedstawione takie programy jak: Akademia HR oraz Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Wszystkie informacje dotyczące Funduszy Europejskich w PARP można znaleźć na stronie internetowej www.parp.gov.pl. Podczas prezentacji przedstawiono również sposób korzystania z bezpłatnej aplikacji BiznesPortal – biznesportal.pl. Można było także porozmawiać z przedstawicielem producenta polskich autobusów zeroemisyjnych – firmy „Pilea” z Bydgoszczy, dyrektorem ds. sprzedaży Marcinem Fidlerem. Oprócz możliwości zobaczenia modelu autobusu hybrydowego, napędzanego zarówno bateriami elektrycznymi, jak i ogniwem wodorowym, producent zapewnił uczestnikom możliwość przejażdżki tym pojazdem. Spotkanie było także okazją do networkingu i nawiązania wielu nowych kontaktów biznesowych. Podczas kolejnych prelekcji o oferowanych przez poszczególne instytucje usługach i Funduszach Europejskich mówili: Izabela Grzywińska z Banku Gospodarstwa Krajowego, która przedstawiła najważniejsze informacje o pożyczkach unijnych dla przedsiębiorców z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027. Wspomniała o obszarach wsparcia BGK skierowanych do przedsiębiorców, czyli: transformacji cyfrowej MŚP, rozwoju przedsiębiorczości; efektywności energetycznej IF; odnawialnych źródłach energii. Opowiedziała również o preferencjach przy udzielaniu pożyczek przez BGK, tj.: atrakcyjnym oprocentowaniu, dodatkowych preferencjach dla określonych grup przedsiębiorstw, lokalizacji inwestycji, możliwości zastosowania umorzeń części kapitału jednostkowej pożyczki.

Fot. Zbigniew Woźniak

Kolejnym prelegentem była Małgorzata Wójcik z Biura Regionalnego PARP w Olsztynie, która wprowadziła uczestników wydarzenia w temat Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Wyjaśniła znaczenie transformacji firm w kierunku GOZ i omówiła możliwości wsparcia MŚP z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji. Małgorzata Ofierska – Prezes LGD „Warmiński Zakątek” oraz Prezes Związku Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur przybliżyła uczestnikom wydarzenia znaczenie w regionie i funkcję lokalnych grup działania, możliwości finansowe, jakie są w obecnej perspektywie dostępne na tworzenie bądź rozwój firm na terenach objętych działaniem LGD. O roli Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jako pierwszym punkcie kontaktu dla eksporterów i inwestorów, działającym na kilkudziesięciu rynkach świata, opowiedziała Marta Wilk – ekspert w Regionalnym Biurze Handlu w Olsztynie. Wskazała, że misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Wyjaśniła też rolę biura PAIH w Olsztynie. Do korzystania z bezpłatnych usług Enterprise Europe Network zachęciła uczestników Marta Piskorz – Dyrektor Wydziału Wspierania Innowacji i Współpracy Terytorialnej w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Opowiedziała o audycie innowacyjności, który między innymi prowadzi biuro oraz o audycie zrównoważonego rozwoju firm. Zainteresowała słuchaczy prezentacją na temat Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021–2027, a także zadaniach w ramach FE realizowanych przez W-MARR S.A. w Olsztynie, czyli: Działanie 1.2. Działalność B+R+I Przedsiębiorstw; Działanie 1.9. Konkurencyjne i Innowacyjne MŚP; Działanie 1.12. Cyfrowe MŚP. Dyrektor przybliżyła także uczestnikom projekt konsorcjum WAMA EDIH oraz pakiety jego usług dla przedsiębiorców.
Ostatnią prelekcję poprowadziła Anna Helbrecht z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Omówiła świadczone przez PIFE usługi dla przedsiębiorców, powiedziała również o partnerstwie publiczno-prawnym oraz przedstawiła możliwości finansowania usług rozwojowych.
Zainteresowanych pozyskaniem informacji o ofercie Funduszy Europejskich zapraszamy na stronę www.funduszeeuropejskie.gov.pl.