Radni ustalą pobory nowego prezydenta Olsztyna

2024-05-22 12:37:31(ost. akt: 2024-05-22 12:40:18)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Wiadomo, ile będzie zarabiał nowy prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.
Sprawą ustalenia wysokości pensji nowemu prezydentowi Robertowi Szewczykowi radni zajmą się na majowym posiedzeniu rady miasta. W tej sprawie gotowy jest stosowny projekt uchwały. Co zakłada?

— Ustala się Panu Robertowi Szewczykowi - Prezydentowi Olsztyna następujące miesięczne wynagrodzenie: 1) wynagrodzenie zasadnicze w maksymalnej wysokości określonej dla prezydenta miasta do 300 tysięcy mieszkańców w Rozporządzeniu Rady Ministrów powołanym w podstawie prawnej niniejszej uchwały — czytamy w przygotowanym dokumencie, który będzie głosowany na majowej sesji rady miasta.

Dochodzi do tego dodatek funkcyjny w maksymalnej wysokości określonej dla prezydenta miasta do 300 tysięcy mieszkańców w Rozporządzeniu Rady Ministrów powołanym w podstawie prawnej przygotowanej uchwały. Natomiast dodatek specjalny przysługuje w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Dla Prezydenta Miasta do 300 tys. mieszkańców następujące składniki wynagrodzenia:
* maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego - 10.770,00 zł,
* maksymalny poziom dodatku funkcyjnego - 3.450,00 zł.

Co to oznacza?
— Prawo wymaga ustalenia pensji. Prezydent Robert Szewczyk będzie praktycznie zarabiał tyle co poprzedni prezydent Piotr Grzymowicz — odpowiada Łukasz Łukaszewski, przewodniczący rady miasta.

Ostatni raz o podwyżce pensji prezydenta Olsztyna radni zdecydowali pod koniec 2021 roku. Przy okazji podnieśli wysokość swoich diet.

Ustalono je na podstawie tzw. kwoty bazowej, która wynosi obecnie 1789,42 zł i taka sama ma być w przyszłym roku. Według propozycji, dieta szeregowego radnego ma wynieść 1,9-krotności kwoty bazowej, czyli niespełna 3 400 zł. Obecnie podstawowa dieta radnego wynosi 1789,42 zł. Przewodniczący Rady Miasta otrzymywał prawie 4 300 zł (wzrost z około 2 680 zł), a przewodniczący komisji stałych rady miasta – około 3 936 zł.

W przypadku łączenia przez radnego kilku funkcji przysługuje tylko jedna dieta – najwyższa. Warto też dodać, że dieta radnego zostanie pomniejszona, jeśli ten nie będzie nieobecny na sesji i komisji, a nawet jeśli spóźni na któreś z tych posiedzeń.

Czy w nowej kadencji diety pójdą w górę?
— Nie bierzemy tego pod uwagę — zapewnia przewodniczący Łukaszewski.

Grzegorz Szydłowski