Zaufanie do UE jest nadszarpnięte?

2024-05-14 13:28:15(ost. akt: 2024-05-14 13:35:06)

Autor zdjęcia: PAP/Albert Zawada

Polacy wyrażają bardzo krytyczne opinie na temat Europejskiego Zielonego Ładu, a Unia Europejska nie budzi w nich zaufania ze względu na swoją politykę klimatyczną. Pomimo tego sceptycyzmu, społeczeństwo dostrzega zagrożenia związane z kryzysem klimatycznym i jednoznacznie opowiada się za działaniami mającymi na celu ochronę klimatu. Te wnioski pochodzą z raportu think tanku More in Common, zatytułowanego "Polityka klimatyczna z ludzką twarzą. Oczekiwania Polek i Polaków wobec zielonej transformacji", opublikowanego dla Interia.pl.
72% Polaków uważa, że Europejski Zielony Ład przyniesie więcej szkód niż pożytku dla Polski, podczas gdy tylko 28% wierzy w jego pozytywny wpływ. Sceptycyzm ten jest powszechny niezależnie od preferencji politycznych, z wyjątkiem elektoratu Nowej Lewicy, który jest bardziej pozytywnie nastawiony (55%) niż negatywnie (45%).

Adam Traczyk z More in Common Polska uważa, że brak jasnej komunikacji polityków zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim przyczynił się do tego sceptycyzmu. Politycy nie byli w stanie wytłumaczyć korzyści z programu ani wyjaśnić jego celów i etapów. W opinii Traczyka, koncentrowanie się na zakazach zamiast zachęt w polityce klimatycznej było błędem, a brak konkretnych korzyści dla obywateli zniechęcił społeczeństwo. Mimo to, tylko 38% Polaków chce odrzucenia Zielonego Ładu w całości, a 47% popiera jego wdrożenie po wprowadzeniu zmian.

Jednak 67% obawia się wzrostu cen energii związanych z polityką klimatyczną UE. Ponadto, 64% uważa, że Zielony Ład oznacza ochronę klimatu kosztem polskich rolników. Pomimo tych obaw, 57% Polaków uważa, że rolnicy muszą zmienić sposób prowadzenia swoich gospodarstw w obliczu zmian klimatycznych.

Mimo poważnych zastrzeżeń do Europejskiego Zielonego Ładu oraz obaw związanych z polityką klimatyczną UE, Polacy jednoznacznie dostrzegają kryzys klimatyczny i chcą podjąć działania przeciwko niemu. 55% Polaków uznaje, że zmiany klimatyczne są faktem i odpowiada za nie człowiek, podczas gdy 33% uważa, że są one częścią naturalnego cyklu Ziemi. Jednak 71% obawia się skutków tych zmian.

Ponad połowa Polaków (57%) uważa, że konieczne jest działanie teraz, aby uniknąć najgorszych konsekwencji zmian klimatu. Wspiera to także przekonanie, że przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest dobrą inwestycją środków publicznych, podzielane przez 62% badanych.

Mimo krytycznego spojrzenia na Europejski Zielony Ład, Polacy popierają zawarte w nim pomysły zmian. 40% chce zwiększenia wysiłków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, a jedna trzecia (31%) chce utrzymania działań na obecnym poziomie. Adam Traczyk z More in Common Polska zauważa paradoks w polskim podejściu - krytyka Zielonego Ładu idzie w parze z poparciem dla jego zawartych pomysłów.

Raport opiera się na dwóch badaniach ankietowych przeprowadzonych przez pracownie Opinia24 i IPSOS na reprezentatywnej próbie Polaków w lutym i kwietniu 2024 roku.

Źródło: Interia