We wtorek rozpoczyna się trzydniowy egzamin ósmoklasisty

2024-05-12 10:53:37(ost. akt: 2024-05-12 10:55:06)
Zdjęcie jest tylko ilustracją do artykułu

Zdjęcie jest tylko ilustracją do artykułu

Autor zdjęcia: PAP

Dla ponad 226 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych we wtorek pisemnym egzaminem z języka polskiego rozpocznie się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
Wśród przy przystępujących do egzaminu ósmoklasisty będzie 11,6 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

W pierwszym dniu, 14 maja, uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego. W drugim dniu, 15 maja, będzie egzamin z matematyki. W trzecim dniu, 16 maja, będzie egzamin z języka obcego nowożytnego (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego).

Największa grupa ósmoklasistów (97,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych przystąpi łącznie 0,4 proc. ósmoklasistów.

Spośród uczniów – obywateli Ukrainy największa grupa (75,4 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpi 23,4 proc. uczniów – obywateli Ukrainy. Do egzaminu z pozostałych języków obcych przystąpi łącznie 1,2 proc. spośród wszystkich zgłoszonych uczniów – obywateli Ukrainy.

Podobnie jak w ostatnich latach egzamin będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej, wprowadzono je w związku z pandemią COVID-19. W tym roku wymagania egzaminacyjne obowiązują po raz ostatni. Od nowego roku szkolnego na egzaminie znów będą obowiązywać wymagania z podstawy programowej.

Dla uczniów z Ukrainy wprowadzono pewne dodatkowe dostosowania, m.in. wydłużenie czasu na egzaminie z języka polskiego oraz tłumaczenie arkuszy egzaminacyjnych z matematyki i języka obcego (w przypadku matematyki zarówno zadań, jak i instrukcji, w przypadku języka obcego - instrukcji).

We wszystkie trzy dni egzaminy będą rozpoczynać się o godz. 9.00. Czas trwania ich zależy od przedmiotu, z którego uczniowie piszą egzamin. Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut. W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu (np. dla uczniów z dysleksją) może zostać wydłużony o nie więcej niż 60 minut. Dla uczniów z Ukrainy może być wydłużony o nie więcej niż 90 minut. Egzamin z matematyki trwa 100 minut, w przypadku dostosowań może zostać wydłużony o nie więcej niż 50 minut. Egzamin z języka obcego trwa 90 minut, w przypadku dostosowań może zostać wydłużony o nie więcej niż 45 minut.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, otrzymają też zaświadczenia o wynikach.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 10-12 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Egzamin ucznia z danego przedmiotu może zostać unieważniony przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia; wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego; zakłócania przez ucznia przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom. Egzamin może zostać też unieważniony, jeśli przy sprawdzaniu pracy zostanie stwierdzone niesamodzielne rozwiązanie zadań.

W przypadku unieważnienia egzaminu zdający musi przystąpić do niego ponownie w drugim terminie w czerwcu. Jeżeli uczeń nie przystąpi wówczas do niego lub ponownie jego egzamin zostanie unieważniony, to jego wynik z egzaminu z tego przedmiotu wyniesie 0 proc.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem, którego nie można nie zdać, nawet gdy uczeń osiągnie bardzo niskie wyniki. Nie jest możliwe powtórne podejście do egzaminu w celu poprawy wyniku.(PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka