Trzeci dzień matur. Trwa egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym

2024-05-09 09:40:49(ost. akt: 2024-05-09 09:52:03)
Zdjęcie jest tylko ilustracją do artykułu

Zdjęcie jest tylko ilustracją do artykułu

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

W czwartek o godz. 9. maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego jest obowiązkowy. Od lat angielski jest najczęściej wybieranym przez maturzystów językiem obcym.
Chęć zdawania języka angielskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało blisko 256,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia, czyli 97,5 proc. tegorocznych absolwentów. Wraz z nimi egzamin będą zdawać też abiturienci z wcześniejszych roczników. Łącznie w tym roku chęć zdawania egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 270,5 tys. maturzystów.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik przed rozpoczęciem egzaminu z angielskiego powiedziała PAP, że nie ma sygnałów o nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na jego przebieg.

W czwartek o godz. 14. rozpoczną się pisemne egzaminy z innych języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie podstawowym: niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego. Chęć zdawania egzaminu z języka niemieckiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 4388 maturzystów, z języka rosyjskiego - 1864, z języka hiszpańskiego - 491, z języka francuskiego - 264, a z języka włoskiego - 92 maturzystów.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Ponieważ egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym, dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – przedmioty, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, a także egzamin z angielskiego na poziomie dwujęzycznym, będą przeprowadzone 13 maja rano.

Egzaminy z niemieckiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym będą 10 maja po południu, z rosyjskiego – 14 maja po południu, z francuskiego – 15 maja po południu, z hiszpańskiego – 21 maja po południu, a z włoskiego – 23 maja po południu.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. W nowej formule do egzaminów przystępują tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II. Abiturienci z wcześniejszych roczników w większości zdają maturę w starej formule.

Egzamin z języka angielskiego (a także z innych języków obcych) na poziomie podstawowym, niezależnie w jakiej formule jest przeprowadzany, trwa 120 minut. (PAP)

autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka