Prawie 119 mln zł na dwa projekt biomedyczne z obszaru onkologii

2024-05-08 21:32:11(ost. akt: 2024-05-08 21:06:51)

Autor zdjęcia: pixabay.com

Dwa zespoły badawcze otrzymają łącznie prawie 119 mln zł na realizację projektów biomedycznych z obszaru onkologii w ramach trzeciego konkursu Wirtualnego Instytutu Badawczego
Wirtualny Instytut Badawczy (WIB) to program finansowania badań w obszarze biotechnologii medycznej. Instytut powstał w oparciu o ustawę z kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki, a resort nauki przeznaczył na ten cel 450 mln zł. W konkursach WIB wyłaniane i finansowane są projekty opracowania nowych technologii, które następnie mogą zostać skomercjalizowane i wdrożone w ciągu pięciu lat od rozpoczęcia prac.

Za organizację i przeprowadzenie konkursów WIB odpowiada Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia.

Magdalena Łukaszewska, kierownik działu marketingu Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia, poinformowała w środę PAP, że rozstrzygnięto trzeci konkurs WIB, w którym dofinansowanie o łącznej kwocie prawie 119 mln zł otrzymają dwa zespoły badawcze.

Wsparcie finansowe otrzyma projekt „Technologia ukierunkowanej analizy pojedynczych komórek na potrzeby diagnostyki nowotworów – wstęp do rozwoju komórkowej medycyny interceptywnej”, który będzie realizował zespół badawczy z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu pod przewodnictwem prof. dr. hab. Marka Figlerowicza.

Głównym celem projektu jest zrewolucjonizowanie diagnostyki nowotworów poprzez opracowanie niezależnej od układów mikroprzepływowych oraz opartej na kwasach nukleinowych technologii umożliwiającej badania pojedynczych komórek, która następnie zostanie wykorzystana do tworzenia celowanych testów diagnostycznych” – podano w komunikacie przesłanym PAP.

Opracowane testy mają pomóc w diagnozowaniu ostrej białaczki szpikowej oraz przewlekłej białaczki limfatycznej. Naukowcy na realizację tego projektu otrzymają grant w wysokości ponad 40 mln zł.

Drugi z wyłonionych w konkursie projektów nosi tytuł „Spersonalizowana diagnostyka śródbłonka naczyniowego w terapii onkologicznej; w kierunku nowoczesnej waskulo-onkologii”. Realizuje je konsorcjum składające się z zespołu badaczy reprezentujących: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach oraz Politechnikę Warszawską. Liderem zespołu badawczego jest prof. dr hab. Stefan Chłopicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zespół ma opracować „nową technologię aptaczujnika elektrochemicznego, wykorzystującego aptamery i oryginalne rozwiązania metodologiczne oparte na nanoszczotkach polimerowych oraz dedykowanego aparatu POCT z mikroukładami przepływowymi”. Ta technologia ma zaleźć zastosowanie przy wczesnej diagnostyce towarzyszącej powikłaniom sercowo-naczyniowym terapii onkologicznych. Projekt uzyskał dofinansowane w kwocie niemal 79 mln zł. Źródło: PAP