Zakończył się obowiązkowy, pisemny egzamin maturalny z matematyki

2024-05-08 13:06:16(ost. akt: 2024-05-08 13:07:03)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Zakończył się obowiązkowy dla wszystkich abiturientów pisemny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu przeprowadzone zostaną egzaminy z języka kaszubskiego, języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik po zakończeniu egzaminu z matematyki przekazał, że przebiegł on spokojnie.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym rozpoczął się w środę po godzinie 9. Maturzyści zdający go zgodnie z nową formułą na rozwiązanie zadań mieli 180 minut, zdający zgodnie ze starą formułą mieli 170 minut. Arkusze egzaminacyjne w obu formułach CKE ma ujawnić w środę po południu.

Również w środę po południu odbędą się egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. Rozpoczną się o godzinie 14. Nie są obowiązkowe. Język kaszubski, język łemkowski oraz język łaciński i kultura antyczna należą do tzw. przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym. Przystępują do nich tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę. Arkusze egzaminacyjne z tych przedmiotów CKE ma opublikować w środę wieczorem.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym. Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wszyscy maturzyści muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia. (PAP)