Prawo utrudnia życie kierowcom. O co chodzi?

2024-04-26 13:47:11(ost. akt: 2024-04-26 13:49:58)

Autor zdjęcia: pix

Samorządowcy ze Związku Powiatów Polskich na łamach Prawo.pl wskazują, że praktyczny problem dla organów rejestrujących pojawia się w sytuacji, kiedy właściciel pojazdu dokona jego zbycia przed upływem terminu do złożenia wniosku o rejestrację. Żaden przepis prawa polskiego takiej czynności nie zabrania. Ale uniemożliwia to jednak złożenie wniosku o rejestrację, bo wniosek taki może złożyć wyłącznie aktualny właściciel pojazdu.
Potencjalnie - zgodnie z przepisami - może dojść do sytuacji, że ten sam pojazd może być zbywany regularnie i nie zostać w praktyce nigdy zarejestrowany - czytamy w artykule Prawo.pl. Jak podaje serwis samorządowcy ze Związku Powiatów Polskich wskazują, że praktyczny problem dla organów rejestrujących pojawia się w sytuacji, kiedy właściciel pojazdu dokona jego zbycia przed upływem terminu do złożenia wniosku o rejestrację.

Jak informuje Prawo.pl, do końca 2023 r. w przypadku zbycia pojazdu zarówno sprzedający, jak i kupujący, mieli obowiązek dokonać organowi rejestrującemu zgłoszenia, odpowiednio: sprzedający o sprzedaniu, zbyciu pojazdu, a kupujący o nabyciu. Za niewykonanie tych obowiązków groziły określone sankcje. Nie istniał obowiązek rejestracji pojazdu.

Jednak ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości znowelizowano przy okazji przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym (prd). Nowelizacja, która weszła w życie 1 stycznia 2024 r., w miejsce dotychczasowego obowiązku zgłaszania nabycia pojazdu wprowadziła generalny obowiązek złożenia wniosku o rejestrację nabytych pojazdów. Obowiązek ten wynika z art. 73aa ust. 1 prd, który stanowi, że każdy właściciel pojazdu ma obowiązek złożenia wniosku o jego rejestrację w terminie 30 dni - informuje serwis Prawo.pl.

W przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium RP działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, termin na rejestrację wydłuża się do 90 dni. Nowela wprowadziła też art. 73aa ust. 7 prd i wyjątek od tej zasady, stanowiąc, że obowiązku rejestracji nie stosuje się, w przypadku, gdy właściciel pojazdu nabytego na terytorium RP dokona zbycia tego pojazdu przed upływem terminów, czyli 30 bądź 90 dni.

Samorządowcy ze Związku Powiatów Polskich na łamach Prawo.pl wskazują, że praktyczny problem dla organów rejestrujących pojawia się w sytuacji, kiedy właściciel pojazdu dokona jego zbycia przed upływem terminu do złożenia wniosku o rejestrację. Żaden przepis prawa polskiego takiej czynności nie zabrania. Ale uniemożliwia to jednak złożenie wniosku o rejestrację, bo wniosek taki może złożyć wyłącznie aktualny właściciel pojazdu.

Według interpretacji Ministerstwa Infrastruktury, przytaczanej przez Prawo.pl, w przypadku zbycia pojazdu przed upływem wspomnianych terminów, dla nowego właściciela termin na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu (30 albo 90 dni) jest liczony od daty nabycia pojazdu na terytorium RP, w związku z czym zastosowanie ma tu art. 73aa ust. 1 pkt 1 prd. Przepis ten dotyczy pojazdów zarejestrowanych i niezarejestrowanych.

Samorządowcy pytają jednak, co w sytuacji, kiedy pierwszy właściciel dokona zbycia 30-tego dnia. Ile dni zostaje dla nowego właściciela tego pojazdu do wykonania tego obowiązku?

Przemysław Matysiak, ekspert Związku Powiatów Polskich, wskazuje na łamach Prawo.pl, że potencjalnie może dojść do sytuacji, że ten sam pojazd może być zbywany regularnie i nie zostać w praktyce nigdy zarejestrowany. A celem nowelizacji było m.in. uszczelnienie systemu.

(PAP)