Park rozrywki w Łutynówku pod Olsztynkiem powstanie pod jednym warunkiem. Jakim?

2024-04-16 10:08:36(ost. akt: 2024-04-16 10:45:23)
Tak wygląda Mandoria pod Łodzią. Park rozrywki pod Olsztynkiem, który ma stworzyć ten sam właściciel, ma być jeszcze większy.

Tak wygląda Mandoria pod Łodzią. Park rozrywki pod Olsztynkiem, który ma stworzyć ten sam właściciel, ma być jeszcze większy.

Autor zdjęcia: Mandoria

Park rozrywki w Łutynówku pod Olsztynkiem może powstać, ale pod warunkiem ochrony zwierząt i siedlisk przyrodniczych - poinformowała we wtorek RDOŚ w Olsztynie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił realizację inwestycji, zobowiązując inwestora do spełnienia określonych wymogów.
Urząd gminy w Olsztynku na swoich stronach podaje, że rodzinny park rozrywki ma powstać na terenie zajmującym 185 ha, z czego ok. 100 ha ma być zabudowane; ma być realizowany etapowo, przez kilka lat. Ma to być inwestycja sezonowa, działająca od maja do końca października. Inwestorem jest spółka VILLAGE ze Rzgowa.

Planowana inwestycja ma być w sąsiedztwie cennego przyrodniczo terenu - Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. Kilka kilometrów od Łutynówka, w Nadrowie, znajduje się rezerwat Bagna Nadrowskie dla populacji żółwia błotnego.

Jak poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka RDOŚ w Olsztynie Justyna Januszewicz, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie uzgodnił realizację inwestycji, która polega na budowie parku rozrywki w Łutynówku w gminie Olsztynek. "Podjęte rozstrzygnięcie jest obwarowane szeregiem warunków, którymi zabezpieczono interes lokalnej przyrody i mieszkańców. Zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji parku rozrywki, inwestor został zobligowany do spełnienia określonych warunków, które będą chronić m.in. zwierzęta i siedliska przyrodnicze" - podkreśliła rzeczniczka.

Zaznaczyła, że warunki zostały sformułowane w odniesieniu do różnych elementów składowych inwestycji i dotyczą zminimalizowania wpływu przedsięwzięcia na wszystkie komponenty środowiska, w tym m.in. na poszczególne grupy zwierząt, jak: ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Nad prawidłową realizacją części tych warunków będzie czuwał nadzór przyrodniczy.

Rzeczniczka wyjaśniła, że "przeprowadzona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie szczegółowa i dogłębna analiza raportu o oddziaływaniu tej inwestycji na środowisko, w tym na chronione populacje zwierząt i siedliska przyrodnicze wykazała, że przy zastosowaniu nałożonych działań minimalizujących, nie dojdzie do negatywnego oddziaływania zamierzenia na środowisko". "Nie stwierdzono także możliwości znaczącego negatywnego wpływu inwestycji na obszary Natura 2000" - dodała.

Uzgodnienie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie warunków realizacji inwestycji jest jednym z elementów procedury środowiskowej. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, którą w tym przypadku wydaje burmistrz Olsztynka, również nie oznacza, że inwestycja powstanie. Zgodą na powstanie przedsięwzięcia jest dopiero pozwolenie na budowę.

Burmistrz Olsztynka Robert Waraksa informował PAP, że w planach inwestora, rozłożonych na kilka lat, jest stworzenie tematycznego parku rozrywki, w tym zagospodarowanie istniejących obiektów po byłym gospodarstwie rolnym oraz budowa m.in. karuzeli dla dzieci, minicoasterów, strefy familijnej ze spływami wodnymi, kolejki widokowej, a także strefy Water Parku, obejmującej baseny kąpielowe, zjeżdżalnie, plaże z leżakami. Ma powstać też infrastruktura towarzysząca i techniczna - m.in. hotele, obiekty handlowo-usługowe, parkingi.

Według inwestora przewidywana powierzchnia terenu objętego planowaną zabudową parku wyniesie ok. 100 ha. Tereny nieobjęte zabudową pozostaną biologicznie czynne; to tereny lasów, zadrzewień, tereny zieleni naturalnej, tereny rolne. (PAP)