Będzie kolejna edycja kursu gwary warmińskiej przeprowadzanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

2024-04-15 16:15:14(ost. akt: 2024-04-15 15:01:19)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: MOK Olsztyn

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie przeprowadzi jesienią szóstą edycję kursu gwary warmińskiej. Poprzednie kursy cieszyły się dużym powodzeniem, bo od kilku lat wśród napływowych mieszkańców regionu utrzymuje się moda na poznawanie kultury i historii Warmii.
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie poinformował, że choć przygotowuje szóstą edycję kursu gwary warmińskiej cel spotkań będzie taki, jak w poprzednich edycjach: popularyzacja i ochrona gwary warmińskiej. Tegoroczną nowością będą warsztaty dla uczestników poprzednich edycji kursu "My tutejsi. O Warmii dla uważnych".

— Warsztaty "My tutejsi..." uzupełnią i pogłębią tematy związane z dziedzictwem kulturowym regionu oraz zachęcą do eksploracji regionu – staną się narzędziem integracji współczesnych mieszkańców Warmii, którzy ze względu na jej trudne dzieje nie czują się kulturowo zakorzenieni w miejscu swego urodzenia i wciąż redefiniują własną tożsamość i przynależność społeczną — poinformował Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie.

Uczestnicy rozpoczynający naukę gwary będą się uczyć – poza "godką" – także historii i tradycji Warmii.

Na warsztaty gwarowe uzyskano 21 tysięcy złotych z programu Narodowego Centrum Kultury „Etnopolska”. Dla uczestników nauka gwary będzie bezpłatna.

Gwara warmińska prawie wymarła. W ostatnich latach ocaliła ją garstka zapaleńców (m.in. rodowici Warmiacy Edward Cyfus i Łukasz Ruch). Została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kultury. Od kilku lat jej popularność stale rośnie, oprócz kursów nauki podstaw gwary opracowany został elementarz, wydawane są pisane gwarą komiksy, muzycy z Warmii nagrywają płyty inspirowane warmińskimi ludowymi pieśniami i muzyką.

Warmia to kraina historyczna, nie geograficzna. Jej powstanie datowane jest na 1243 r., kiedy papież Innocenty IV ustanowił cztery diecezje na terenie zajmowanym przez pogańskie plemiona pruskie. Były to diecezje: pomezańska, sambijska, chełmińska i warmińska. Decyzją papieża jedna trzecia diecezji warmińskiej należała się Kościołowi i na tym obszarze władzę sprawował nie zakon krzyżacki, lecz biskup, stąd częsta dziś nazwa Święta Warmia.

Biskup władzą nad Warmią dzielił się z kapitułą. Obszar podzielono na 10 komornictw i trzema z nich (Frombork, Pieniężno i Olsztyn) zarządzała kapituła, a pozostałymi – biskup.

Od czasu II pokoju toruńskiego w 1466 r. aż do I rozbioru Warmia należała do Korony Polskiej, a biskup warmiński miał silną pozycję w królestwie. Po rozbiorach cały obszar Warmii przypadł Prusom. Z czasem powstały tu Prusy Wschodnie. Teren Warmii ponownie stał się polskim po II wojnie światowej. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska