W Ostródzie została uruchomiona ekologiczna kotłownia za ponad 20 milionów złotych

2024-04-14 18:00:43(ost. akt: 2024-04-12 15:35:17)
Kotłownia w ostródzkim Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej będzie emitowała mniej dwutlenku węgla, a mieszkańcy mogą liczyć na to, że zapłacą mniej za energię cieplną.
W ubiegłym tygodniu na terenie ciepłowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ostródzie została uruchomiona kotłownia zasilana ekologicznym paliwem biomasowym.

Już wkrótce nastąpi płynne przejście na ekologiczną formę produkcji energii cieplnej. Na ten cel już wcześniej MPEC zakupił 4 tys. ton certyfikowanej biomasy. Warto podkreślić, że realizacja tej inwestycji istotnie wpłynie na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, a to z kolei przełoży się na mniejsze opłaty za energię cieplną.

— Spółka MPEC dzięki tej inwestycji wystąpi o nową taryfę z rekomendacją obniżki energii cieplnej dla naszych mieszkańców o około 10 proc. — informują władze miasta.

Inwestycja w kotłownię biomasową jest efektem starań władz miasta i pokłosiem wniosku złożonego w roku 2022 do Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość inwestycji to ponad 20 mln zł, a uzyskane dofinansowanie wyniosło niemal 14,5 mln zł. Generalnym wykonawcą inwestycji była firma KONMET S.C.

I co podkreślił podczas otwarcia inwestycji burmistrz Ostródy Zbigniew Michalak, w skutecznej realizacji przedsięwzięcia pomogło wsparcie posła na Sejm RP minionej kadencji Zbigniewa Babalskiego, dzięki któremu Ostróda uzyskała wielomilionowe wsparcie. Burmistrz podziękował za to byłemu posłowi, a także Henrykowi Dąbrowskiemu – przedstawicielowi wykonawcy za sprawną i skuteczną realizację inwestycji oraz Wojciechowi Zalewskiemu – prezesowi MPEC Sp. z o.o. w Ostródzie.

W uroczystości w MPEC wzięło udział wielu zaproszonych gości, w tym m.in. wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer, przedstawiciel Duńskiej Rady ds. Sieci Ciepłowniczej, reprezentanci administracji samorządowej, regionalnej oraz funduszy i spółek państwowych i komunalnych.

Ta inwestycja nie tylko opłaca się miastu i jej mieszkańcom, ale też wpisuje się działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego miasta i regionu.