Ełk może ubiegać się o dofinansowania unijne. Wszystko dzięki wpisaniu na listę programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

2024-04-13 21:00:02(ost. akt: 2024-04-12 15:42:26)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Wrota Warmii i Mazur

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego pozytywnie zaopiniował Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ełku 2030 w zakresie możliwości jego finansowania z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
Do "Wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa warmińsko-mazurskiego" został wpisany Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ełku 2030.

Umieszczenie GPR w wykazie stwarza możliwości do ubiegania się o dofinansowanie unijne dla projektów wpisanych do programu rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem strategicznym określającym kierunki i działania na rzecz rewitalizacji Ełku oraz podstawowym narzędziem do podjęcia kompleksowych działań w wyznaczonym obszarze miasta.

Ma na celu poprawę jakości środowiska, aktywizację oraz integrację społeczną, poprawę warunków zamieszkania i stanu technicznego budynków.