Konkurs na wyłonienie składu Młodzieżowego Sejmiku woj. warmińsko-mazurskiego trwa

2024-04-09 18:00:00(ost. akt: 2024-04-09 14:45:47)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Wrota Warmii i Mazur

Zarząd Województwa ogłosił konkurs na wyłonienie składu II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Termin zgłaszania kandydatów mija 22 kwietnia.
To propozycja dla młodych ludzi, którzy działają społecznie i pragną dalszego rozwoju. W Młodzieżowym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego mogą bowiem działać osoby w wieku 13-21 lat, które uczą się lub studiują, są mieszkańcami naszego regionu i mają pomysł na młodzież z Warmii i Mazur.

— Młodzieżowy Sejmik stał się formalnym partnerem samorządu województwa, jako gospodarza regionu, w codziennej pracy na rzecz lokalnych społeczności, umacniania demokracji, wykorzystania funduszy europejskich — mówił marszałek Marcin Kuchciński. — Zachęcam młodzież do aktywności i działania, bo to oni będą nam wkrótce urządzać świat, od nich zależeć będzie nasza wspólna przyszłość. Młodzieżowy sejmik to dobra szkoła samorządności.

Kandydatów na II kadencję mogą zgłaszać działające na terenie regionu:
— Młodzieżowe Rady Gmin,
— Młodzieżowe Rady Miast,
— Młodzieżowe Rady Powiatów,
— Samorządy uczniowskie i studenckie,
— Organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą lub na jej rzecz.

Jeden podmiot może zgłosić jednego kandydata do Młodzieżowego Sejmiku.

— Liczymy, że każdy powiat będzie reprezentowany przez młodzież w Sejmiku przez przynajmniej jednego członka — dodał marszałek Marcin Kuchciński.

Termin zgłaszania kandydatów mija 22 kwietnia 2024 r. Szczegółowy regulamin oraz niezbędne dokumenty dostępne są w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w zakładce "Młodzieżowy sejmik".

Mile widziane przez komisję konkursową będzie dołączenie krótkiego filmu (do 3 min.) prezentującego kandydata. Adres, na który należy przesłać dokumenty (i ewentualnie film): mlodziezowysejmik@warmia.mazury.pl.

Weryfikacji formalnej zgłoszeń dokona Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego. Poszczególne kandydatury, których zgłoszenia spełniają kryteria zaopiniuje komisja konkursowa, której przewodniczącą jest Joanna Glezman, kierownik Biura DSPP. W składzie jest także m.in.: Monika Łączyńska-Boguska – pełnomocniczka Marszałka ds. Młodzieży, Anna Maksyśko-Mucha – zastępca dyrektora Kancelarii Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Berenika Oklińska, dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji oraz przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego I kadencji.