Wybory samorządowe: głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika

2024-04-03 15:38:00(ost. akt: 2024-04-03 15:41:52)

Autor zdjęcia: PAP

W wyborach samorządowych wyborcy będą głosować w lokalach wyborczych tam, gdzie są wpisani do rejestru wyborców. Prawo do głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika przysługuje tylko osobom z niepełnosprawnościom i osobom, które ukończyły 60 lat.
W wyborach samorządowych wyborcy będą głosować w lokalach wyborczych tam, gdzie są wpisani do rejestru wyborców. Prawo do głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika przysługuje tylko osobom z niepełnosprawnościom i osobom, które ukończyły 60 lat.

W wyborach samorządowych, oprócz tradycyjnego głosowania w lokalu wyborczym, możliwe jest głosowanie korespondencyjne oraz przez pełnomocnika. Aby skorzystać z tych form głosowania, należało złożyć odpowiednie wnioski w urzędzie gminy albo do komisarza wyborczego.

Głosować korespondencyjnie albo przez pełnomocnika mogą tylko wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda niepełnosprawnemu wyborcy, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca zobowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Wyborcy z niepełnosprawnością, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter. Nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.

Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania ani obserwator społeczny.

Co ważne, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego komisja jest zobowiązana do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz o zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Dwa tygodnie później, 21 kwietnia, przeprowadzona zostanie druga tura głosowania tam, gdzie w pierwszej nie zostanie wybrany wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wybieranych będzie blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz blisko 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.


PAP