14 nowych składów POLREGIO dla województwa warmińsko-mazurskiego w ramach KPO

2024-04-02 18:00:58(ost. akt: 2024-04-02 15:26:00)

Autor zdjęcia: POLREGIO

Rozdzielono unijne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy na zakup nowego taboru kolejowego w Polsce – to duży sukces POLREGIO, ponieważ na 10 złożonych wniosków, wszystkie 10 zostało zaakceptowanych. Plan zakłada m.in. zakup 14 nowych składów dla województwa warmińsko-mazurskiego. Nowoczesny tabor może diametralnie zmienić jakość kolejowych przewozów pasażerskich w regionie.
W 2023 roku POLREGIO złożyło wniosek o pozyskanie z KPO dofinansowania na zakup taboru województwie warmińsko-mazurskim. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), jako jednostka wspierająca Ministerstwo Infrastruktury w Krajowym Planie Odbudowy rozpatrzyło go pozytywnie, przydzielając spółce unijne wsparcie, nie ma jednak jeszcze ostatecznej informacji nt. poziomu wsparcia – rozmowy wciąż trwają.

Zarząd spółki zwrócił się do CUPT o zwiększenie poziomu dotacji, wskazując na potencjalne straty, z jakimi wiąże się obniżony próg wsparcia. Dodatkowo POLREGIO zwróciło uwagę na konieczność wydłużenia okresu rozliczenia dotacji o co najmniej dwa lata, ze względu na opóźnienia w rozdzieleniu środków z KPO.

Modernizacja taboru to kwestia egzystencjalna
Zakup nowego taboru to konieczność, gdy mowa o największym pasażerskim przewoźniku kolejowym w kraju, który tylko w ubiegłym roku obsłużył niemal 100 mln pasażerów, dojeżdżających codziennie do pracy, szkół, uczelni i szpitali. Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu ich podróży nie podlega kompromisom. Tymczasem średni wiek taboru spółki przekracza 40 lat, co czyni go jednym z najstarszych na rynku. Do 2035 roku około 150 najstarszych pojazdów zostanie wyłączonych z ruchu.

– Mamy do narobienia znacznie większy dystans niż̇pozostali przewoźnicy, którzy uzupełniają̨ flotę̨nowoczesnych pojazdów. Dla nas KPO i pozostałe źródła finansowania taboru to kwestia egzystencjalna. Potrzebujemy skokowej wymiany taboru – ocenia Adam Pawlik.

Dofinansowania zakupów nowych składów to niewątpliwie ogromny sukces spółki, która potrzebuje transformacji taborowej i była wyłączona w poprzedniej perspektywie unijnej z możliwością pozyskania środków unijnych.

– Cieszymy się, że wszystkie nasze wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, czym CUPT potwierdził, jak istotna jest wymiana taboru regionalnego. Doceniamy również̇ podejście CUPT do maksymalizacji liczby kupowanych w ramach konkursu pojazdów. Liczymy jednak na pewne zmiany, które pozwolą̨ w pełni, optymalnie wykorzystać́ przyznane środki – postuluje prezes Adam Pawlik.

– Zakwalifikowanie na listę̨ podstawową wniosków POLREGIO, dotyczących taboru na potrzeby regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w 9 województwach pokazuje, że wsparciem unijnym zostaną̨ objęte również̇ województwa, w których jest ono najbardziej potrzebne. To dobry znak, jeśli chodzi o równomierną̨ poprawę̨ jakości usług publicznych w całej Polsce – wskazuje Marcel Klinowski, wiceprezes POLREGIO S.A.

Korzystając z prawa do udziału w procesie konsultacji publicznych rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności prowadzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, zarząd POLREGIO złożył wniosek o zwiększenie alokacji na regionalny tabor kolejowy w całym kraju o co najmniej 640 mln euro. Według argumentacji spółki, zwiększenie dofinansowania pozwoli na sfinalizowanie montażu finansowego przedsięwzięć, umożliwi zawarcie umów o dofinansowanie i zakontraktowanie wykonawców taboru, zwiększy liczbę pojazdów objętych wsparciem KPO. Zdaniem przewoźnika rewizja przydzielonego wsparcia
wpłynie na poprawę jakości usług świadczonych przez przewoźników regionalnych, zwiększy dostępność transportu kolejowego i ograniczy problem wykluczenia transportowego.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi po 15 kwietnia br.
POLREGIO, we współpracy z samorządami wojewódzkimi, złożyło łącznie w ramach KPO 10 wniosków na zakup: 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) w województwie małopolskim, po 14 pojazdów w województwach łódzkim i warmińsko-mazurskim, 12 składów w województwie lubelskim, po 10 sztuk w województwach pomorskim i lubuskim, 8 sztuk w wielkopolskim oraz po 5 pojazdów w województwach dolnośląskim i świętokrzyskim