Biuro Regionalne PARP w Olsztynie

2024-03-25 13:35:50(ost. akt: 2024-03-25 14:48:07)   Artykuł sponsorowany
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) od ponad 20 lat pomaga MŚP w finansowaniu polskich firm od pomysłu do wdrożenia. Celem PARP jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. Główna siedziba PARP mieści się w Warszawie, natomiast na terenie Polski funkcjonują dwa biura regionalne, z siedzibami w Poznaniu i w Olsztynie.
Biuro Regionalne PARP w Olsztynie (BREO) powstało we wrześniu 2023 r. Wspiera i obejmuje swoim działaniem zainteresowane podmioty ze strefy biznesu, jak i jednostki samorządu terytorialnego na terenie całej Polski Wschodniej, tzn. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz regionu woj. mazowieckiego – bez Warszawy i przyległych powiatów.

Głównym zadaniem BREO jest wdrażanie pojęcia i zasad Gospodarki Obiegu Zamkniętego, wspieranie start-upów, Systemem Wczesnego Ostrzegania oraz realizacja działań informacyjnych i promocyjnych. Do kompetencji BREO należy również identyfikacja, opracowywanie i testowanie nowych form wsparcia, gromadzenie informacji o innowacyjnych firmach, popularyzacja koncepcji GOZ i powiązanych z nią procesów automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw. Nie mniej ważne jest też wdrażanie, promocja, edukacja i informacja na temat wszelkich działań PARP związanych z naborami w ramach Funduszy Europejskich.

Rok 2024 dla Biura Regionalnego stanowi czas intensywnych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie w kontekście wsparcia dla start-upów i młodych osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Biuro zamierza nie tylko udzielać informacji na temat możliwości finansowania, czy innych form wsparcia, ale także stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń i budowania relacji między przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu. W ramach tych obszarów biuro prowadzi szereg działań informacyjno-edukacyjnych, organizując wydarzenia, webinaria, spotkania z przedsiębiorcami oraz publikując materiały edukacyjne.

Na rok 2024 zaplanowano i już są realizowane inicjatywy, takich jak warsztaty praktyczne na temat gospodarki obiegu zamkniętego, webinaria oraz wydarzenia informacyjno-edukacyjne w każdym z województw Polski Wschodniej czy majowa konferencja hybrydowa dla MŚP. Główną tematyką planowanych spotkań będą informacje związane z aktualnymi projektami i naborami dotyczącymi oferty PARP z zakresu Funduszy Europejskich, GOZ oraz Startup. Pracownicy BREO biorą również często udział w roli prelegentów w wydarzeniach zewnętrznych, organizowanych przez inne współpracujące z BREO instytucje. Takim wydarzeniem niewątpliwie jest między innymi zbliżający się VIII Kongres Przyszłości w Olsztynie w dniu 19.03.24 r., czy organizowana w dniu 21.03.2024 r. konferencja „Innowacyjne rozwiązania wspierające MŚP - rozwiń swoją firmę, korzystając z Funduszy Europejskich”. W celu przybliżenia prowadzonych i planowanych działań BREO prowadzona jest strona https://www.parp.gov.pl/component/site/site/biuro-regionalne-parp-w-olsztynie. Zamieszczane są tam wszystkie wydarzenia i aktualności związane z działaniem BREO, jak również bieżące informacje związane z naborami PARP.


Punkt informacyjny Olsztyn:
Biuro Regionalne PARP

budynek CEZAL-u
ul. Wyszyńskiego 1, 10-457 Olsztyn
(wejście B, II piętro, lok. 217)

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:30 do 16:30

tel. 453 677 116
breo@parp.gov.pl

www.parp.gov.pl/olsztyn

Obrazek w tresci