Przedsiębiorstwa z branży dóbr i usług konsumenckich planują rekrutacje

2024-03-21 13:38:14(ost. akt: 2024-03-21 13:42:11)

Autor zdjęcia: Razvan Chisu on Unsplash

Według najnowszego raportu aż 39% firm operujących w sektorze dóbr i usług konsumenckich wyraziło zamiar zwiększenia liczby pracowników, podczas gdy 4% planuje zmniejszyć liczbę etatów.
Według najnowszego raportu "Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia", od kwietnia do czerwca tego roku, aż 39% firm operujących w sektorze dóbr i usług konsumenckich wyraziło zamiar zwiększenia liczby pracowników, podczas gdy 4% planuje zmniejszyć liczbę etatów.

Z raportu wynika, że 57 proc. pracodawców z branży dóbr i usług konsumenckich nie planuje żadnych zmian kadrowych w najbliższych miesiącach.

"Zaprezentowana przez ManpowerGroup analiza wskazuje, że w drugim kwartale 2024 plany rekrutacyjne pracodawców dóbr & usług konsumenckich są optymistyczne – prognoza netto zatrudnienia, będąca barometrem rynku pracy i pokazująca plany firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr, wynosi tutaj bowiem +32 proc., co jest najwyższym wynikiem spośród wszystkich 8 analizowanych branż. Wskaźnik ten wzrósł aż o 30 punktów procentowych rok do roku, a także o 7 punktów procentowych względem I kwartału 2024 roku" - przekazano.

Według Anny Tietianiec z Manpower, po spowolnieniu gospodarczym, według prognoz, w polskiej gospodarce nastąpi odbicie. "Polski Instytut Ekonomiczny, przewiduje, że najmocniejszy będzie tutaj II kwartał, w którym PKB powiększy się o ok. 3 proc. rok do roku. Prognoza netto zatrudnienia w sektorze dobra i usług konsumpcyjnych na czas od kwietnia do końca czerwca jest efektem pozytywnych nastrojów konsumentów, napędzanego m.in. wzrostem płacy minimalnej, waloryzacją świadczenia 500+, rosnących wynagrodzeń, a także spadającej inflacji. Dodatkowym aspektem wpływającym na tak optymistyczne prognozy pracodawców w tym sektorze jest jego sezonowość" - oceniła.

Jej zdaniem, w sektorze dóbr i usług konsumpcyjnych, widoczny będzie wzrost zapotrzebowania na stanowiska sprzedażowe, związane z obsługa klienta, oraz logistyczne. "Dla wielu branż, takich jak gastronomia, hotele, kurorty rozpocznie się sezon, a wraz z nim zapotrzebowanie na pracowników takich jak kelnerzy czy kucharze. Poza doświadczeniem oraz twardymi kompetencjami, pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na kompetencje miękkie, takie jak poczucie odpowiedzialności, rzetelność, umiejętność komunikacji, współpracy i pracy zespołowej" – wskazała Tietianiec.

Raport ManpowerGroup prezentuje także dane odnoszące się do planów rekrutacyjnych organizacji w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Według nich, pracodawcy branży nauk dóbr i usług konsumenckich tego obszaru patrzą na II kwartał tego roku z większym sceptycyzmem niż przedsiębiorstwa z Polski. "Prognoza netto zatrudnienia w tym sektorze dla regionu EMEA na kwietnia do końca czerwca wyniosła bowiem +14 proc. Wzmożone działanie rekrutacyjne planuje 36 proc. organizacji, 19 proc. liczy się z koniecznością redukcji etatów, a 4 proc. organizacji nie zna planów rekrutacyjnych na nadchodzące miesiące" - przekazano. Dodano, że 41 proc. pracodawców branży nauk dóbr i usług konsumenckich EMEA chce pozostawić zatrudnienie na niezmienionym poziomie.


red./PAP