20 lat w Unii Europejskiej - i co dalej? - Roman Lewandowski

2024-03-16 14:21:51(ost. akt: 2024-03-16 14:46:21)
Serdecznie zapraszamy na panel "20 lat w Unii Europejskiej - i co dalej?", który odbędzie się w ramach VIII Kongresu Przyszłości. W jego trakcie będziemy dyskutować o dotychczasowych osiągnięciach, wyzwaniach oraz perspektywach przyszłego rozwoju naszego regionu w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej.
Jako uczestnik panelu, Roman Lewandowski, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Dzieci w Ameryce, wniesie swoje cenne doświadczenie i spojrzenie na rolę Unii Europejskiej w kształtowaniu przyszłości naszej społeczności. Przyjrzymy się, jakie korzyści przyniosło nam członkostwo w UE, oraz jakie wyzwania i możliwości czekają nas w kolejnych latach.
Dołącz do naszej dyskusji i wspólnie zastanówmy się, jakie kroki podejmować, aby nasz region rozwijał się dynamicznie i zrównoważenie w kolejnych latach!

Poznajcie również prelegenta!

Dr hab. inż. Roman Andrzej Lewandowski - absolwent ART., kierunek Mechanika i Budowa Maszyn. W 1998 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Warszawskiej za pracę związaną z modelowaniem matematycznym. W 2023 r. zdobył stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości na Uniwersytecie Jagiellońskim za badania dotyczące zarządzania w szpitalach publicznych i objął stanowisko profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
Jego życie zawodowe jest związane głównie z Wojewódzkim Szpitalem Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce, w którym pracę rozpoczął w 1999 r., najpierw na stanowisku zastępcy dyrektora, a od 2003 roku — jako dyrektor. W tym czasie Szpital został znacznie rozbudowany, zwiększył się zakres świadczeń rehabilitacyjnych i alergologicznych, zbudowano blok operacyjny i wprowadzono nowe świadczenia w zakresie jednodniowych zabiegów ortopedycznych, a ostatnio neurochirurgicznych. Nowym wyzwaniem jest budowa i organizacja jednego z największych i najnowocześniejszych Centrów Psychiatrii Dziecięcej w Polsce, udzielającego świadczeń na wszystkich trzech poziomach referencyjnych. Poza pracą w szpitalu prof. Lewandowski jest nauczycielem akademickim w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości, prowadzi badania naukowe, głównie związane z zarządzaniem i jakością w ochronie zdrowia. Opublikował ponad 80 prac w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, wydał kilka książek, w tym jedną w USA. Kierował lub współkierował polskimi i międzynarodowymi projektami badawczymi. Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną: inicjator powołania do życia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Problemami Zdrowotnymi „Nasza Ameryka”. Współzałożyciel i prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Rehabilitacji Dziecięcej, pełni funkcję członka Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali, będącej częścią Europejskiej Federacji Szpitali. Członek zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Szpitali Specjalistycznych.

Obrazek w tresci