Tegoroczne ferie zimowe przyniosły 288 incydentów

2024-03-15 19:48:20(ost. akt: 2024-03-15 19:52:13)

Autor zdjęcia: Michal Janek on Unsplash

Podczas tegorocznych ferii zimowych Państwowa Inspekcja Sanitarna skontrolowała 3423 turnusy na terenie całego kraju. W wyniku przeprowadzonych działań odnotowano 288 nieprawidłowości - poinformował w piątek Główny Inspektorat Sanitarny
Podczas tegorocznych ferii zimowych Państwowa Inspekcja Sanitarna skontrolowała 3423 turnusy na terenie całego kraju. W wyniku przeprowadzonych działań odnotowano 288 nieprawidłowości - poinformował w piątek Główny Inspektorat Sanitarny.

Co roku podczas ferii zimowych Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi działania kontrolne oraz związane z edukacją zdrowotną, promocją zdrowia i profilaktyką chorób. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku.

Jak poinformował GIS, według danych MEN w 2024 r. zgłoszono 8803 turnusy, w których z wypoczynku zimowego skorzystało łącznie 131 300 dzieci. W ramach nadzoru sanitarnego nad wypoczynkiem zimowym dzieci i młodzieży skontrolowano 3423 turnusy na terenie całego kraju, czyli 40 proc. wszystkich zgłoszonych.

W wyniku kontroli odnotowano 288 nieprawidłowości. Stanowi to osiem procent wszystkich skontrolowanych turnusów, z czego najwięcej w województwach: dolnośląskim, mazowieckim i pomorskim. W ubiegłym roku nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 178 skontrolowanych turnusów - 5,2 proc.

"Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczyły braku aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu, warunków żywienia oraz niewłaściwych warunków przechowywania surowców i produktów. Stwierdzono także dwa przypadki nieprawidłowości w zakresie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jeden obiekt wyposażony w niedostateczną liczbę urządzeń sanitarnych" - wyjaśnił GIS.

Ponadto odnotowano 129 przypadków chorób, 69 przypadków wypadków i urazów oraz 43 przypadki zatruć pokarmowych. Jedenaście spośród przeprowadzonych kontroli było związanych z interwencjami rodziców lub opiekunów prawnych dzieci. GIS zaznaczył, że wystąpienia interwencyjne, które wpłynęły do inspektoratu w trakcie trwania wypoczynku zimowego, były od razu przekazywane organom terenowym z poleceniem niezwłocznego podjęcia działań kontrolnych.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego lub innych uchybień inspekcja sanitarna wydawała decyzje nakazujące podjęcie działań naprawczych, a w przypadku tych szczególnie rażących - nakładano kary finansowe. Skutkiem przeprowadzonych kontroli było nałożenie na organizatorów wypoczynku łącznie 61 decyzji płatniczych oraz wystawienie 52 mandatów karnych na łączną kwotę 11 350 zł. Dla porównania, w poprzednim roku wydano 87 decyzji płatniczych, wystawiono 77 mandatów karnych (w wysokości 18 900 zł).

"Wyniki czynności kontrolnych pokazują, że w zdecydowanej większości miejsca pobytu dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych były przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organizatorzy zapewnili uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w trakcie trwania zimowego wypoczynku. Rodzice i opiekunowie uczestników mogli weryfikować na bieżąco w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej, czy organizatorzy wypoczynku uzyskali zgodę właściwego kuratora oświaty na rozpoczęcie działalności" - ocenił GIS.

Ponadto, w ocenie GIS, wyniki przeprowadzonych kontroli pozwalają stwierdzić, że placówki, w których organizowany był wypoczynek dzieci, zostały przygotowane właściwie oraz zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzili też akcje edukacyjne, które dotyczyły bezpieczeństwa podczas wypoczynku, realizacji szczepień ochronnych oraz innych zasad zdrowego stylu życia. W placówkach wypoczynku pozostawiono także materiały edukacyjno-informacyjne w formie ulotek, broszur i plakatów. Ponadto przekazywano informacje o profilaktyce występowania grypy, jej pierwszych objawach, zachęcali też do szczepień przeciwko grypie.


red./PAP