Bez rozstrzygnięcia konkursu na zakup Ursus S.A. w upadłości. Nie było chętnych

2024-03-14 21:00:21(ost. akt: 2024-03-16 13:45:31)

Autor zdjęcia: Paweł Kicowski

Zaplanowany na czwartek konkurs ofert na zakup przedsiębiorstwa Ursus S.A. w upadłości nie został rozstrzygnięty; żaden podmiot nie złożył oferty - poinformował syndyk Paweł Głodek. Wartość firmy oszacowano na 124 mln zł, a wysokość wierzytelności - na blisko 308 mln zł.

W skład firmy wchodzą m.in. dwa zakłady produkcyjne w Dobrym Mieście.

Zapytany o kolejne działania syndyk wskazał, że będzie kontynuował działania zmierzające do likwidacji majątku upadłej spółki w sposób określony w ustawie Prawo upadłościowe. "Syndyk w najbliższym czasie zwróci się do Rady Wierzycieli ze stosownym wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Wierzycieli. Dalsze działania syndyka będą uwzględniały opinie i ewentualne decyzje Rady Wierzycieli" – uzupełnił.

Przedmiotem konkursu była sprzedaż całego przedsiębiorstwa, którego wartość została oszacowana na 124 mln zł. W skład firmy wchodzą m.in. dwa zakłady produkcyjne w Dobrym Mieście oraz Lublinie, znaki towarowe Ursus, dokumentacja projektów badawczo-rozwojowych Ursusa, maszyny i urządzenia. Potencjalny nabywca stałby się również pracodawcą dla zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników.

Ursusa w 2011 roku kupiła spółka Pol-Mot Warfama. W kolejnych latach Ursus informował o świetnych wynikach sprzedaży ciągników m.in. w Czechach, Belgii, Holandii i Pakistanie, o wielomilionowych kontraktach na dostawę sprzętu rolniczego do krajów afrykańskich i o planach produkcji elektrycznego samochodu dostawczego.

W 2019 r. do fabryki wkroczył komornik i czasowo zajął surowce, materiały i półprodukty. W 2021 r. warszawski sąd ogłosił upadłość Ursusa. W październiku 2022 r. zarząd GPW zadecydował o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku głównym. (PAP)

oprac. ih