Perspektywy rozwoju Warmii, Mazur i Powiśla - Józef Blank

2024-03-09 15:27:32(ost. akt: 2024-03-09 15:27:38)
Przygotuj się na debatę na panelu "Perspektywy rozwoju Warmii, Mazur i Powiśla". Wysłuchaj panelu, podczas którego omówimy różnorodne kierunki rozwoju dla całego regionu. Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego, Józef Blank, będzie dzielił się swoimi spostrzeżeniami i planami dotyczącymi rozwoju tych terenów. Przyłącz się do dyskusji o strategiach, wyzwaniach i możliwościach stojących przed naszą społecznością. To będzie wyjątkowa okazja, aby zgłębić perspektywy rozwoju naszego regionu i wspólnie tworzyć jego przyszłość.

Poznajcie również prelegenta!

Józef Blank, doświadczony samorządowiec, od 2010 roku z pasją sprawuje funkcję Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego. Pozyskał wielomilionowe środki zarówno z budżetu krajowego jak i unijnego, które pozwoliły na realizację bardzo ważnych inwestycji infrastrukturalnych dla Nowego Miasta Lubawskiego. Doprowadził do powstania w Nowym Mieście Lubawskim podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której zatrudnionych jest ok. 1500 osób. W latach 2011-2015 skuteczne zabiegał i sfinalizował doprowadzenia gazu ziemnego do Nowego Miasta Lubawskiego.

Mottem życiowym Józefa Blanka jest „budować nie burzyć”.

Jest szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem dwojga wnucząt. Absolwent Technikum Budowlanego w Olsztynie i Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Od 1996 roku aktywny samorządowiec, m.in.:
- w latach 1998 – 2005 radny powiatowy Powiatu Iławskiego i członek Zarządu Powiatu, - w okresie 1998 – 2002 członek Rady Społecznej Szpitala Powiatowego i Przychodni Specjalistycznej w Iławie,
- od 2010 do 2014 roku - członek Zarządu Związku Gmin Północnego Mazowsza, a od 2015 roku Przewodniczący Zgromadzenia tego Związku,
- w latach 2010 - 2014 Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia w Nowym Mieście Lubawskim, a od 2015 roku jej Przewodniczącym,
- od 2010 roku - członek Krajowego Komitetu Koordynującego sieci miast Cittaslow.
- w okresie 2010 - 2014 członek Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie, a od 2015 roku Przewodniczącym Zarządu tego Związku.

Odznaczony m.in.:
- 2016 - Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego
- 2015 - Brązowym Medalem Za Zasługi dla Policji
- 2015 - Złotym Medalem imienia Jana Kilińskiego Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego
- 2015 - Odznaką Honorową Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców
- 2015 - Złotym Krzyżem Zasługi
- 2014 - Odznaką Honorową PCK III stopnia
- 2013 - Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa
- 2004 - Srebrną Odznaką Ministra Edukacji Narodowej i Sportu „Za Zasługi Dla Sportu”
- 1997 - Złotym Sygnetem - Zasłużony dla Polskiego Związku Zapaśniczego
- 1997 - Srebrnym Krzyżem Zasługi
- 1993 - Złotą Gwiazdą Polskiego Związku Zapaśniczego
- 1989 - Odznaką Honorową „Zasłużony dla Warmii i Mazur”
- 1987 - Brązowym Krzyżem Zasługi


Obrazek w tresci