ZUS w Olsztynie przekaże pieniądze na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

2024-03-07 20:00:22(ost. akt: 2024-03-07 16:27:34)

Autor zdjęcia: Materiały prasowe ZUS

Płatnicy składek będą mieć okazję do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie. Dotyczyć on będzie dofinansowania projektów poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy. ZUS przekaże w tym celu aż 120 milionów złotych.
— W ramach najnowszej edycji konkursu każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie nawet do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł. Wybierzemy projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy — wyjaśnia Anna Grabowska regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim

Podstawowym celem Konkursu jest wybór projektów dotyczących:
- poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
- zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

— Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości czy środki ochrony indywidualnej — dodaje Anna Grabowska

Wnioskodawca musi spełnić wszystkie wymagania określone w regulaminie konkursu. Przede wszystkim nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zalegać z opłacaniem podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Płatnik składek może otrzymać dofinansowanie nie częściej niż raz na trzy lata.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 27 marca tego roku wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl. Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl.


Nadesłał: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie

Opr: Janusz Siennicki