Zespół Katolicko-Prawosławny zaniepokojony zapowiedziami zmian w kwestii ochrony życia

2024-03-04 23:31:46(ost. akt: 2024-03-04 23:33:51)

Autor zdjęcia: Anastasiia Chepinska on Unsplash

Bilateralny Zespół Katolicko-Prawosławny jest zaniepokojony zapowiedziami zmian legislacyjnych w kwestii ochrony życia ludzkiego oraz ograniczenia nauczania religii w szkołach.
Bilateralny Zespół Katolicko-Prawosławny jest zaniepokojony zapowiedziami zmian legislacyjnych w kwestii ochrony życia ludzkiego oraz ograniczenia nauczania religii w szkołach.

W poniedziałek w Lublinie obradował Bilateralny Zespół Katolicko-Prawosławny pod przewodnictwem abp. Abla z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i bp. Adama Baba z Kościoła rzymskokatolickiego.

"Członkowie zespołu wyrazili zaniepokojenie zapowiadanymi zmianami legislacyjnymi w kwestii ochrony życia ludzkiego oraz ograniczenia nauczania religii w szkołach" - poinformowano w komunikacie po obradach przekazanym PAP przez biuro prasowe KEP.

"Uzasadniony niepokój budzą również działania prowadzące do uprawomocnienia zachowań mających zgubny wpływ na moralność i obyczajowość społeczeństwa, a zwłaszcza młodego pokolenia" - napisali.

Podczas spotkania omówiono także bieżące sprawy związane z tematyką ekumeniczną oraz dialogiem rzymskokatolicko-prawosławnym. "Zwrócono uwagę na potrzebę większej wrażliwości ekumenicznej, szczególnie w kwestiach kanoniczności Kościoła prawosławnego w Ukrainie" - czytamy w komunikacie.

Kolejne spotkanie zespołu zaplanowano na jesień 2024 r. Pod koniec stycznia do konsultacji trafił projekt nowelizacji dotyczącej prac domowych. Znalazły się w nim także zapisy prowadzące do rezygnacji z wliczania do średniej ocen rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii i etyki.

W uzasadnieniu do projektu przypomniano, że nie są to zajęcia obowiązkowe: uczeń może chodzić na religię, może chodzić na etykę, może chodzi zarówno za religię i etykę, jak i nie chodzić na żadne z tych zajęć. "W związku z tym, że zajęcia religii i etyki nie są zajęciami, na które uczeń jest obowiązany uczęszczać, nieuzasadnione jest, aby roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z tych zajęć miała wpływ na średnią uzyskanych ocen" - czytamy.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 września 2024 r.

Marszałek Sejmu i jeden z liderów Trzeciej Drogi Szymon Hołownia 27 lutego przekazał, że jest plan, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu w początkach marca zająć się projektami dot. liberalizacji aborcji. Wśród nich jest projekt złożony w ubiegłym tygodniu przez Trzecią Drogę, który "odwraca" wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. Politycy TD zapowiedzieli też wniosek dotyczący referendum w sprawie zmian przepisów aborcyjnych wykraczających poza powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego.

Oprócz projektu Trzeciej Drogi pod koniec stycznia do Sejmu wpłynął projekt grupy posłów klubu Koalicji Obywatelskiej, który zakłada, że osoba w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12. tygodni jej trwania.

W listopadzie zeszłego roku Lewica złożyła dwa projekty w sprawie liberalizacji przepisów aborcyjnych. Jeden z nich częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej, drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania.

Obowiązujące w Polsce od 1993 r. przepisy antyaborcyjne zostały zmienione po wyroku TK z października 2020 r. Wcześniej ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zwana kompromisem aborcyjnym, zezwalała na dokonanie aborcji także w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Tę przesłankę do przerwania ciąży TK uznał za niekonstytucyjną, co wywołało falę protestów w całym kraju. Przepis ten utracił moc wraz z publikacją orzeczenia TK w styczniu 2021 r.


red./PAP