Zabytkowe kamienice na Woli i Śródmieściu będą zrealizowane ze środków KPO?

2024-03-04 18:05:21(ost. akt: 2024-03-04 18:07:44)

Autor zdjęcia: PAP

Na poniedziałkowej konferencji burmistrzowie Woli i Śródmieścia zaproponowali, by część środków z KPO wykorzystać do rewitalizacji kamienic w centrum miasta.
Na poniedziałkowej konferencji burmistrzowie Woli i Śródmieścia zaproponowali, by część środków z KPO wykorzystać do rewitalizacji kamienic w centrum miasta.

Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski przypomniał, że dwa lata temu samorządowcy apelowali do rządu o odblokowanie środków z KPO i stworzenie specjalnych instrumentów, które by pozwoliły w ramach KPO rewitalizować centra miast, w tym przede wszystkim Wolę i Śródmieście. "Wtedy odeszliśmy z kwitkiem" - dodał.

"Dzisiaj mamy szansę na wykorzystanie tych środków. Chcemy, jako samorządowcy dzielnicowi, przedstawić naszą koncepcję trzech filarów wsparcia rewitalizacji Woli, Śródmieścia i wszystkich dzielnic śródmiejskich z odblokowanych środków europejskich" - powiedział Strzałkowski.

Zaznaczył, że teraz Warszawa potrzebuje rozwiązań, które pozwolą utrzymać jej potencjał. "W ścisłym centrum, gdzie mamy szkoły, przychodnie, miejsca rekreacji takie jak baseny, boiska, czy doskonałą komunikację miejską, potrzebujemy tanich mieszkań, dla tych którzy będą korzystać z tej infrastruktury. W przeciwnym razie koszty jej utrzymania, będą zbyt wysokie a to może spowodować, że centrum miasta wyludni się jeszcze bardziej" – dodał burmistrz Woli.

Burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferenc podkreślił, że samorządowcy dzielnicowi zdają sobie sprawę, że są priorytety ogólnomiejskie. "Ale my też jesteśmy przygotowani do wzięcia udziału w pracach nad KPO" - dodał.

Przekazał, że czas na wydanie środków wynosi 2,5 roku i jest to czas, w którym dzielnica przeprowadziła pełną rewitalizację śródmiejskiej, komunalnej kamienicy przy ulicy Solec 46. "To pokazuje, że możemy zrewitalizować budynki, które mają ustabilizowany stan prawny" - wyjaśnił.

"Wśród wszystkich budynków wymagających remontów w zasobie Dzielnicy Śródmieście, wytypowaliśmy 16 budynków, które moglibyśmy poddać rewitalizacji, w tym rewitalizacji w ramach zwiększania efektywności energetycznej ze środków KPO. Mogą to być prace polegające na termomodernizacji, wymianie instalacji wewnątrzbudynkowych" - zaznaczył burmistrz Śródmieścia.

Druga propozycja burmistrzów dotyczy budynków, które są obecnie wyłączone z użytku a po przeprowadzonej rewitalizacji mogłyby być włączone do użytku i oddane mieszkańcom.

"Trzeci filar to wsparcie dla wspólnot mieszkaniowych. W samym Śródmieściu prawie 1200 budynków to są wspólnoty, które od bardzo wielu lat mają problemy z pozyskaniem środków na remonty. Na ogół muszą brać kredyty lub nadbudowują piętra, by za pieniądze ze sprzedaży dodatkowych mieszkań, przeprowadzić remonty" - powiedział Ferens.

Radna Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska zwróciła uwagę na wieloaspektowość rewitalizacji. "Rewitalizacja oznacza ożywienie, tchniecie nowych funkcji i uatrakcyjnienie całego otoczenia w kilku wymiarach. "Pobudzenia i powrotu do centrów miast funkcji mieszkaniowych i małej przedsiębiorczości a także poprawę jakości życia mieszkańców" - wyjaśniła.

Dodała, że KPO to niepowtarzalna szansa ratowania zabytkowych budynków, których przebudowa jest obecnie nieopłacalna. "Dofinansowanie wspólnot przy remontach i modernizacji, np. dofinansowanie instalacji grzewczych, termomodernizacja elewacji, windy to bardzo duże koszty, których często brakuje w budżetach samorządowych. Dofinasowanie wspólnot mieszkaniowych jest najlepszym sposobem wydatkowania środków z KPO, niejednokrotnie bowiem miasto jest większościowym udziałowcem, co oznacza, że posiada wiele lokali w nieruchomości, która jednocześnie wymaga pilnych prac naprawczych" – mówiła radna.

Burmistrz Woli przypomniał, że jest szereg kamienic, które wymagają wielomilionowych nakładów by przywrócić im funkcje mieszkaniowe - np. przy al. Solidarności 145. "Już dzisiaj wiemy, że taka rewitalizacja, to blisko 100 mln zł. Bez środków z KPO nie moglibyśmy myśleć o realizacji takiego przedsięwzięcia" - dodał. Wyjaśnił, że takie pomysły dotyczą także kamienic przy ulicy Żelaznej.


red./PAP