Umieszczanie plakatów wyborczych w pasie drogowym na Warmii i Mazurach. Czy są legalne?

2024-03-04 19:44:57(ost. akt: 2024-03-04 15:36:12)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi zaplanowanymi na 7 kwietnia 2024 r. GDDKiA przypomina komitetom wyborczym o obowiązujących przepisach prawa i procedurach postępowania w zakresie umieszczania plakatów wyborczych w pasie drogowym dróg krajowych.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że umieszczenie plakatu wyborczego w pasie drogowym drogi krajowej wymaga zezwolenia zarządcy tej drogi. To decyzja administracyjna, w której zostanie naliczona stosowna opłata za zajęcie pasa drogowego.

Za plakat wyborczy umieszczony bez takiej zgody naliczana będzie kara pieniężna. Plakaty umieszczone w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, będą usuwane.

Zgodnie z aktualną linią orzecznictwa sądów administracyjnych, plakaty wyborcze spełniające cechy materiału wyborczego, o którym mowa w art. 109 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2023 r. poz. 2408) stanowią reklamy w rozumieniu art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.), a zatem ich umieszczenie w pasie drogowym podlega dyspozycjom art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych.