Prosta droga dla budowy drogi. Ważny krok w sprawie budowy ul. Nowobałtyckiej

2024-02-28 12:02:28(ost. akt: 2024-02-28 14:02:59)
Tutaj będzie biegła ul. Nowobałtycka

Tutaj będzie biegła ul. Nowobałtycka

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Niewiele jest takich inwestycji jak ul. Nowobałtycka w Olsztynie. Dla mieszkańców Gutkowa, Likus i Redykajn to znaczna poprawa jakości i przede wszystkim bezpieczeństwa życia. Po dzisiejszej sesji Rady Miasta wszystko wskazuje na to, że mimo trudności ulica powstanie.
Ulica Nowobałtycka w Olsztynie napotkała kilka przeszkód na swojej drodze. Projekt budowy drogi omijającej Gutkowo, Likusy i Redykajny był już gotowy w 2011 roku, jednak głównym problemem wtedy okazały się finanse, a raczej ich brak. Aktualnie pieniądze nie stanowią dużego problemu, bo poprzedni marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin wynegocjował w Brukseli podział pieniędzy między dwie olsztyńskie inwestycje: remont Planetarium i właśnie budowę ul. Nowobałtyckiej. Łącznie to 210 mln zł, z czego większość ma zostać przeznaczona właśnie na inwestycję drogową.

Największym kłopotem, jaki obecnie napotkała ul. Nowobałtycka był jednak jej przebieg. Po dogłębnej analizie okazało się, że na trasie budowy drogi stoją dwa domy i sklep, które w przypadku rozpoczęcia inwestycji trzeba wyburzyć. Najbardziej charakterystycznym budynkiem na przebiegu drogi jest dom z czerwonej cegły tuż przy wiadukcie na ul. Bałtyckiej. Tutaj sprawa została rozwiązana bardzo sprawnie: znajdowały się tutaj dwa mieszkania komunalne, w którym mieszkały dwie rodziny. ZLiBK znalazł dla mieszkańców tego domu dwa lokale zastępcze znajdujące się na Zatorzu.

Kolejna nieruchomość, która stanęła na drodze inwestycji to dom w Gutkowie, który zamieszkiwały dwie rodziny. Jedna z nich podjęła negocjacje z władzami miasta i zgodziła się sprzedać swoją część nieruchomości za 700 tys. zł. Sprawa z drugą rodziną była nieco bardziej skomplikowana, jednak rzutem na taśmę do porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta został wprowadzony projekt uchwały zezwalającej na wykup drugiej części nieruchomości, który radni również przyjęli.

Druga uchwała, którą radni dziś procedowali, dotyczyła zamiany działek pomiędzy prywatnym właścicielem działki, na której znajduje się dzisiaj sklep, a gminą Olsztyn. Tutaj również nie obyło się bez negocjacji pomiędzy obydwiema stronami, które dotyczyły różnic wartości obydwu działek. Ostatecznie obydwie strony doszły do porozumienia, a radni przyjęli uchwałę tym samym dając ziele światło do realizacji inwestycji.

Realizacja projektu budowy ulicy Nowobałtyckiej stanowi kolejną znaczącą inwestycję, którą samorząd Olsztyna musi zabezpieczyć zarówno czasowo, jak i finansowo. Szacowany całkowity koszt tej inwestycji w obecnych warunkach wynosi około 250 mln zł, jednakże może ulec znacznym zmianom. Priorytetowo trzeba uwzględnić fakt, że z uwagi na dofinansowanie z kontraktu programowego, droga powinna zostać ukończona do 2027 roku, co wydaje się najbardziej prawdopodobnym terminem w aktualnej sytuacji.

W momencie, kiedy radni wyrazili zgodę na wykup nieruchomości zostało już tylko kilka kwestii formalnych do zakończenia przygotowań i rozpisania przetargu, który wyłoni wykonawcę inwestycji.

Karol Grosz