Olsztyński energetyk wyszkoli przyszłych mundurowych?

2024-02-28 19:00:18(ost. akt: 2024-02-28 15:37:46)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Jest szansa, że w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie powstanie Oddział Przygotowania Wojskowego. Miejscy radni zgodzili się na złożenie odpowiedniego wniosku do Ministra Obrony Narodowej.
Oddziały Przygotowania Wojskowego mogą powstawać w szkołach ponadpodstawowych od 2020 roku. Dotychczas w żadnej takiej placówce prowadzonej przez samorząd Olsztyna takie klasy nie funkcjonują.

— W ciągu ostatnich kilku lat wzrosło w społeczeństwie zainteresowanie służbą wojskową — mówi dyrektorka ZSME, Katarzyna Chamerska. — Służby mundurowe zainteresowane są kandydatami z wykształceniem zawodowym technicznym, w szczególności absolwentami kierunku technik elektryk. I właśnie w tym zawodzie byłby realizowany OPW.

Program w części teoretycznej jest realizowany przez szkołę, natomiast w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową. Szkolenie kończy 50-godzinny obóz przeprowadzany w pierwszych trzech miesiącach ostatniego roku nauki. Minimalna liczba uczniów niezbędna do uruchomienia oddziału to 15 uczniów.

— Na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego MON przyznaje dotacje celowe — mówi dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna, Kinga Wiśniewska. — Zakres jest określony w odpowiednim rozporządzeniu ministra. Ponadto na 180 godzin zajęć z zakresu przygotowania wojskowego zwiększona jest subwencja oświatowa na ucznia.

W latach 2017-2022 w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych realizowano innowację pedagogiczną "Bezpieczeństwo narodowe - przygotowanie do służby mundurowej". Dzięki temu szkoła ma już odpowiednią kadrę do prowadzenia kształcenia w Oddziale Przygotowania Wojskowego.

W poprzednim roku Minister Obrony Narodowej zezwolił na utworzenie OPW w niemal 200 szkołach na terenie całego kraju.

UM Olsztyna