Hołownia przyjął reprezentację rolników

2024-02-27 18:05:22(ost. akt: 2024-02-27 18:11:30)

Autor zdjęcia: PAP

Biuro Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu przekazało informację o spotkaniu Marszałka Sejmu z rolnikami.
Oto treść, którą podało Biuro Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu:

"Marszałek Sejmu przyjął we wtorek szeroką reprezentację rolników protestujących w stolicy. Rozmowy odbyły się z inicjatywy przedstawicieli środowiska rolniczego. Są też wyrazem otwartości Marszałka Sejmu oraz całej Izby na dialog i poszukiwanie rozwiązań istotnych problemów społecznych. Jak wspomniał Szymon Hołownia podczas podsumowującej wydarzenie konferencji prasowej, w gmachu przy Wiejskiej pojawiła się duża delegacja, reprezentująca szerokie spektrum organizacji, która przedstawiła szereg istotnych dla nich problemów.

Podstawowym efektem spotkania jest przyjęta przez delegację rolników z aprobatą propozycja zorganizowania w Sejmie „okrągłego stołu” dot. problemów, z którymi borykają się polscy rolnicy. - W toku rozmowy uzgodniliśmy, że dobrze byłoby jak najszybciej zorganizować rodzaj "okrągłego stołu", w którym eksperci, rolnicy, politycy i przedstawiciele rynku rolno-spożywczego będą rozmawiać ze sobą w sposób ciągły – powiedział Marszałek Sejmu podczas podsumowującej spotkanie konferencji prasowej.

Podkreślił, że podczas rozmów wybrzmiały trzy podstawowe postulaty delegacji związków, organizacji oraz stowarzyszeń rolniczych. Należy do nich wstrzymanie wdrażania tych rozwiązań „Zielonego Ładu”, które rolnicy uważają za szkodliwe, rozwiązanie problemu nadmiarowej obecności na rynkach europejskich, w tym na rynku polskim, towarów rolnych spoza Unii Europejskiej oraz zapewnienie ciągłości produkcji zwierzęcej w rolnictwie.

Jak wspomniał, podczas spotkania z rolnikami pojawiły się zarówno tematy ogólne, jak udział cen energii w kosztach produkcji rolnej, ale też szereg istotnych problemów dotyczących poszczególnych branż, m.in. ogrodniczej i futrzarskiej, a także środowiska łowieckiego.

Zauważył ponadto, że zauważył u protestujących autentyczną troskę o jakość żywności i bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Ze swej strony Marszałek Sejmu dodał, że pewne zjawiska przyrodnicze, jak katastrofalne susze czy wyzwania dotyczące gromadzenia wody także wymagają poważnego potraktowania i uwzględnienia przy poszukiwaniu optymalnych rozwiązań dla branży rolnej.

- Parlament jest ze swojej natury miejscem rozmowy – zauważył Szymon Hołownia w odpowiedzi na jedno z pytań dziennikarskich, wyjaśniając, dlaczego w jego ocenie Sejm jest dobrym miejscem na organizację tego typu platformy negocjacji oraz wymiany informacji i wysłuchiwania postulatów.

We wtorkowym spotkaniu uczestniczył także wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski oraz przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pos. Mirosław Maliszewski.

To już drugie spotkanie Marszałka Sejmu z protestującymi rolnikami. Pierwsze miało miejsce podczas wizyty Szymona Hołowni w Ciechanowie."

zamieszczone w serwisie PAP