Najważniejsze obowiązki i zakres odpowiedzialności HR Managera

2024-02-24 13:46:34(ost. akt: 2024-02-24 13:49:09)   Artykuł sponsorowany
Czy HR Manager jest wielofunkcyjny jak dobry robot kuchenny? Czy to prawda, że zajmuje się wszystkim w firmie – od rekrutacji po dbanie o dobre samopoczucie pracowników? Sprawdź!
Na pewno wiesz, czym zajmuje się dział HR. Teraz pora przedstawić osobę odpowiedzialną za jego prawidłowe funkcjonowanie. Z tego artykułu dowiesz się:

• kim jest HR Manager,
• jakie są główne obowiązki i zakres odpowiedzialności HR Managera.

Zrozumiesz również, dlaczego rola HR Managera jest tak ważna.

Kim jest HR Manager?


HR Manager, czyli Manager ds. Zasobów Ludzkich lub też Kierownik Działu Personalnego – to różne nazwy tej samej roli. To osoba, która zarządza pracami działu HR, odpowiada za politykę personalną, jakość procesów oraz dba o relacje między pracownikami a pracodawcą. Jest partnerem biznesowym dla innych działów oraz potrafi optymalizować działania kadrowe tak, aby przyczyniały się do realizacji strategicznych celów firmy.

Jakie są główne obowiązki i zakres odpowiedzialności HR Managera?
Rola HR Managera wymaga umiejętności interpersonalnych, dobrej organizacji pracy, zdolności do rozwiązywania problemów i umiejętności negocjacyjnych. Szczegółowa lista obowiązków będzie się różnić w zależności od wielkości i specyfiki organizacji, ale najważniejszych z nich to:

Planowanie strategiczne zasobów ludzkich


HR Manager ściśle współpracuje z zarządem i kierownikami innych działów nad opracowaniem strategii zasobów ludzkich, która będzie wspierać realizację celów biznesowych organizacji. Odpowiada za zarządzanie budżetem HR i raportuje działania HR managerom wyższego szczebla, a także udziela wskazówek i wsparcia innym pracownikom w kwestiach związanych z HR.

Dbanie o zgodność z przepisami prawa pracy


Do najważniejszych zadań Managera HR należy zapewnienie zgodności praktyk zatrudnienia z obowiązującymi przepisami prawa pracy i innych przepisów oraz regulacji branżowych. Na bieżąco musi śledzić zmiany w prawie pracy i regulacjach oraz aktualizować polityki i procedury HR. Będzie również egzekwował przestrzeganie polityki firmy i prowadził procedury dyscyplinarne.

Zarządzanie kulturą organizacyjną


HR Manager odpowiada za kształtowanie i pielęgnowanie pozytywnej kultury organizacyjnej, która promuje wartości firmy, wspiera zaangażowanie pracowników i przyczynia się do ogólnego sukcesu firmy. Zarządza ankietami pracowniczymi i analizuje ich wyniki, a także zarządza inicjatywami angażującymi pracowników.

Zarządzanie wynagrodzeniami i świadczeniami


HR Manager opracowuje system wynagrodzeń (warunki płacowe, warunki premiowe) oraz system benefitów pracowniczych. Dba o zachowanie ich aktualności i optymalizuje je, aby pozostawały konkurencyjne na rynku.

Rekrutacja i selekcja pracowników


HR Manager odpowiada za opracowanie i egzekwowanie strategii przyciągania, selekcjonowania i zatrudniania odpowiednich talentów na wolne stanowiska. Wiąże się to z opracowaniem opisów stanowisk, zarządzaniem ofertami pracy, prowadzeniem lub nadzorowaniem rozmów kwalifikacyjnych oraz dokonywaniem selekcji kandydatów. Do tego dochodzą taski administracyjne związane z dokumentacją pracowniczą, m.in. weryfikacja i składanie ofert, podpisywanie umów itp. 

Onboarding nowych pracowników


HR Manager nadzoruje przebieg procesu adaptacji nowych członków zespołu, dba o właściwą organizację zadań i dokumentacji oraz realizację niezbędnych szkoleń wdrożeniowych.

Zarządzanie wydajnością pracowników


HR Manager odpowiada za zarządzanie ocenami wydajności, bieżące monitorowanie wydajności i identyfikowanie obszarów do poprawy. Opracowuje też i wdraża programy utrzymania oraz zaangażowania pracowników, aby zwiększyć retencję w firmie. 

Zarządzanie relacjami pracowniczymi


HR Manager jest odpowiedzialny za rozwiązywanie konfliktów, negocjowanie umów zbiorowych (jeśli dotyczy), a także utrzymywanie dobrych relacji między pracownikami a zarządem.

Rozwój i szkolenie pracowników


HR Manager odpowiada za kompleksowe planowanie i wdrażanie programów szkoleniowych i rozwojowych, które pomagają pracownikom rozwijać potrzebne umiejętności i kompetencje.

Zarządzanie zmianą


HR Manager wspiera organizację w procesach zmian w obszarach planowania, komunikacji i zarządzania wpływem zmian na pracowników.

Dobór narzędzi HR

HR Manager odpowiada za selekcję i wdrożenie narzędzi, takich jak platformy HRM, HCM oraz inne rozwiązania, np. te wykorzystujące AI w HR

Zarządzanie różnorodnością i inkluzywnością


HR Manager odgrywa kluczową rolę w promowaniu różnorodności i inkluzywności w miejscu pracy. Tworzy i wdraża polityki oraz programy wspierające, które budują otwarte i przyjazne środowisko.

Zarządzanie zdrowiem i dobrym samopoczuciem pracowników


HR Manager odpowiada za promocję dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego w organizacji, zapewniając pracownikom dostęp do odpowiednich rozwiązań (programy mentoringowe, opieka psychologiczna, aktywności well-beingowe itp.).

Zarządzanie pracą zdalną i hybrydową


HR Manager musi dostosować strategie zarządzania, aby skutecznie wspierać pracowników pracujących z różnych lokalizacji oraz dbać o ich wydajność.


Rozwijanie elastycznych ścieżek kariery.


HR Manager odpowiada za tworzenie elastycznych ścieżek kariery, które pozwolą firmie zachować konkurencyjność na ryku pracy, a  pracownikom równowagę, pomiędzy pracą a życiem prywatnym.


Dlaczego rola HR Managera jest tak ważna?


Rola HR Managera to połączenie różnych zakresów odpowiedzialności ze strategicznym planowaniem i koniecznością wspierania innych działów. To pozycja, która wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ale także umiejętności przyszłościowego myślenia, komunikacji oraz zwinności w adaptacji do ciągle zmieniającego się środowiska biznesowego i rynku pracy.

Manager HR to niezbędny element organizacyjnej układanki – lider, za którym nie tylko podążają inni specjaliści HR, ale też pozostali pracownicy.