Aktywizacja warmińsko-mazurskich wsi. Co nowego może powstać na obszarach wiejskich w regionie?

2024-02-21 18:01:17(ost. akt: 2024-02-21 14:56:44)

Autor zdjęcia: Wrota Warmii i Mazur

Ruszył otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.
Otwarty konkurs ofert obejmuje realizację następujących zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim.

Zadania z zakresu wspierania przedsięwzięć wpływających na rozwój wsi tematycznych na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, jako sposobu na pobudzenie aktywności społeczności lokalnych, poprzez:
— wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój już istniejących wsi tematycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
— wspieranie przedsięwzięć służących specjalizacji tematycznej wsi, rozwijaniu oferty i utrzymywaniu jej wysokiej jakości, w jednej miejscowości na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
— wspieranie przedsięwzięć wprowadzających do krajobrazu miejscowości tematycznej dzieł sztuki, instalacji przestrzennych i podobnych koncepcji, podkreślających specjalizację tematyczną, motyw przewodni i charakter wsi tematycznej;
— wspieranie przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców wsi tematycznych, mających na celu tworzenie lub rozwój lub wzbogacenie oferty amatorskich grup śpiewaczych i muzykujących, teatralnych, oraz innych podobnych form, z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa folklorystycznego i ludowego.

Zadania z zakresu wspierania przedsięwzięć mających na celu poprawę estetyki przestrzeni publicznej w miejscowościach wiejskich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, poprzez:
— trwałe nasadzenia z wykorzystaniem roślinności wieloletniej, charakterystycznej dla krajobrazu wiejskiego;
— upiększanie miejscowości w sposób trwały z wykorzystaniem motywów charakterystycznych dla wsi;
— oznakowanie obiektów, miejsc charakterystycznych dla wsi, istotnych z punktu widzenia rozwoju miejscowości lub atrakcyjnych turystycznie.

Wysokość środków finansowych z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczona na realizację zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich to 80 tysięcy złotych.

Wnioskowana dotacja na realizację zadań w ramach jednej oferty nie może przekroczyć kwoty 10 tysięcy złotych brutto.

Na realizację zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich organizacja pozarządowa może złożyć łącznie maksymalnie dwie oferty.

Wnioski do konkursu można składać do 11 marca 2024 roku.