Jakie będą świadczenia honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia?

2024-02-12 22:58:23(ost. akt: 2024-02-12 23:02:57)

Autor zdjęcia: Danie Franco on Unsplash

MRPiPS pracuje nad projektem ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. Obecnie świadczenie honorowe przysługuje na mocy decyzji podjętej przez Prezesa Rady Ministrów w 1972 r. Rząd chce, by rozwiązanie to było uregulowane ustawowo.
MRPiPS pracuje nad projektem ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. Obecnie świadczenie honorowe przysługuje na mocy decyzji podjętej przez Prezesa Rady Ministrów w 1972 r. Rząd chce, by rozwiązanie to było uregulowane ustawowo.

W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informacje na temat projektu ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia przygotowywanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Świadczenie honorowe to specjalny dodatek, który jest wypłacany bez względu na to, czy stulatek otrzymuje już emeryturę, rentę lub inne świadczenie. To świadczenie może wypłacać zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jak i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA oraz MON.

W rządowej informacji przypomniano, że obecnie świadczenia dla stulatków przyznawane są przez Prezesa ZUS na mocy decyzji podjętej przez Prezesa Rady Ministrów w 1972 r. Zasadność jej stosowania była potwierdzana przez kolejnych ministrów właściwych do spraw zabezpieczenia społecznego.

"W obecnych realiach konstytucyjnych zasady i tryb przyznawania świadczenia honorowego powinny być jednak uregulowane w ustawie, nie zaś – w akcie prawa wewnętrznego, podjętym kilkadziesiąt lat temu w innych realiach ustrojowych” - wskazują autorzy proponowanych zmian.

Zaznaczają, że projektowana regulacja nie jest motywowana wyłącznie dążeniem do zapewnienia pełnej zgodności z Konstytucją utrwalonej praktyki w zakresie przyznawania świadczenia honorowego. Jej celem jest bowiem także zapewnienie pewności i przewidywalności sytuacji prawnej najstarszej części społeczeństwa.

W informacji wskazano, że aktualnie utrzymanie świadczenia honorowego uzależnione jest od potwierdzenia przez każdego, kolejnego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego decyzji Prezesa Rady Ministrów z 1972 r.

Projekt zmierza także do wyczerpującego uregulowania postępowania poprzedzającego przyznanie świadczenia honorowego. Obecnie bowiem kwestie regulowane są szczątkowo za pomocą aktów wewnętrznych obowiązujących w ZUS i KRUS.

Zgodnie z projektem prawo do świadczenia przysługiwać będzie na dotychczasowych zasadach: niezależnie od prawa do świadczenia emerytalno-rentowego.

W razie zbiegu u jednej osoby prawa do więcej niż jednego świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym, wypłacane byłoby tylko jedno świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia. W takim przypadku, w razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy emerytalno-rentowe, decyzje w sprawie świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia wydaje i świadczenie to wypłaca ZUS.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 r.


red./PAP