Olsztyn stanie się kuźnią piłkarskich talentów. Tutaj powstanie profesjonalny ośrodek szkoleniowy

2024-02-12 09:27:32(ost. akt: 2024-02-13 13:34:06)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Stadion Warmii położony przy al. Sybiraków ostatnimi laty znany jest bardziej jako lokalny pchli targ niż obiekt sportowy. Na szczęście już niedługo, bo w fazę zaawansowanego projektowania wchodzi ośrodek szkolenia piłkarskiego, który wkrótce powstanie w tym miejscu.
Gmina Olsztyn planuje zrealizować ciekawy projekt przy al. Sybiraków, mający na celu stworzenie kompleksu sportowego dla najmłodszych adeptów piłki nożnej. W planach są cztery pełnowymiarowe boiska piłkarskie, z dwoma z nich wyposażonymi w naturalną nawierzchnię trawiastą, a pozostałe dwa w syntetyczną. Dodatkowo, na terenie obiektu zostanie zbudowane nowoczesne zaplecze techniczno-socjalne oraz duży parking, którego od lat brakuje w tamtej okolicy.

Młodzi piłkarze będą mieli dostęp do nowoczesnych budynków socjalnych, magazynów i szatni, co zapewni optymalne warunki do treningów i rozwoju sportowego. Wszystkie boiska oraz teren kompleksu będą objęte pełnym oświetleniem, umożliwiając korzystanie z nich także po zmroku.

Inwestycja na ul. Sybiraków jest obecnie na etapie wczesnego planowania, więc jej koszty nie są jeszcze znane. Według różnych szacunków, w drużynach juniorskich w Olsztynie może trenować nawet tysiąc dzieci. Największą szkółką piłkarską aktualnie pozostaje akademia olsztyńskiego Stomilu, do której regularnie uczęszcza około 500 dzieci.

Obszar objęty planem będzie przeznaczony głównie dla usług sportu i rekreacji, zajmując 92,7% powierzchni. Funkcja zieleni urządzonej będzie pełniła funkcję towarzyszącą, izolując teren od drogi publicznej. Niewielka powierzchnia zostanie również przeznaczona na potrzeby zdrowia, pomocy społecznej lub usług związanych z sportem i rekreacją.

Radni Paweł Klonowski i Robert Szewczyk napisali do prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza interpelację, w której pytają o szczegóły budowy obiektu.

W nawiązaniu do odbytej podczas listopadowej sesji Rady Miasta Olsztyna dyskusji nad założeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów sportowych przy Alei Sybiraków, a także w związku z żywym zainteresowaniem środowisk sportowych i opinii publicznej tą sprawą, wnosimy o szczegółowe przedstawienie stanu prac nad opracowywaną koncepcją utworzenia centrum szkolenia piłkarskiego „Warmia” oraz załączenie aktualnego opracowania graficznego zamierzeń inwestycyjnych, jak również wskazanie perspektyw finansowych i czasowych realizacji planowanego kompleksu piłkarskiego — piszą radni do prezydenta.

Odpowiadając na Panów interpelację [...] w sprawie stanu prac nad koncepcją utworzenia centrum szkolenia piłkarskiego „Warmia" wyjaśniam, iż na zlecenie Gminy Olsztyn aktualnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowej pt.:,, Ośrodek szkolenia piłkarskiego w Olsztynie przy ul. Sybiraków 36". — odpowiada prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz — W ramach powyższego zadania w lipcu 2023 roku została sporządzona przez firmę Primtech Szymon Kita ostateczna koncepcja w oparciu o Projekt funkcjonalno-użytkowy oraz Projekt koncepcyjny opracowane w czerwcu 2019 roku. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno- budowlanego planowane jest na III kwartał 2024 roku. — odpowiada prezydent Olsztyna.

I dodaje: Jednocześnie informuję, iż zarówno w budżecie na rok 2024. jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na chwilę obecną nie przewidziano środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji. Analiza możliwości umieszczenia niniejszej inwestycji w budżecie nastąpić może po zakończeniu etapu projektowania i poznaniu szacunkowych kosztów inwestycji.

— Mamy w Olsztynie doskonałe miejsce dla profesjonalnego i wysokiej klasy centrum kształcenia piłkarskiego. Mam na myśli dawny stadion piłkarski KKS Warmia przy ul. Sybiraków. Dziś miejsce trochę zapomniane, ale ze wspaniałymi piłkarskimi tradycjami. Piłka nożna to wciąż najchętniej uprawiana dyscyplina sportu przez olsztyńskie dzieci i młodzież. Ale trzeba pamiętać, że co raz częściej grę w piłkę wybierają także dziewczęta. Musimy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i pasji — komentuje przewodniczący Rady Miasta Robert Szewczyk — Planujemy zbudować cztery pełnowymiarowe boiska, jedno kryte i dwa ze sztuczną murawą. Muszą one spełniać warunki do rozgrywania nawet IV ligowych spotkań. Infrastruktura będzie znacznie rozbudowana, powstaną też niezbędne zaplecze techniczne, dojazdy i miejsca parkingowe — dodaje Robert Szewczyk.

Jak udało nam się ustalić, projekt Olsztyńskiego Centrum Piłkarskiego będzie gotowy w połowie 2024 roku. Aktualnie Stadion Warmii, o którym jest mowa pełni rolę niedzielnego flumarku. Ważną częścią całej dyskusji będzie to, gdzie zostanie przeniesiony po rozpoczęciu inwestycji.

Karol Grosz