Są już pełnoprawnymi żołnierzami. Złożyli przysięgę wojskową w Olsztynie [GALERIA]

2024-02-10 14:42:22(ost. akt: 2024-02-11 07:04:23)
Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyli przysięgę

Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyli przysięgę

Autor zdjęcia: Ada Romanowska

111 żołnierzy i żołnierek dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej 9. Olsztyńskiego Batalionu Dowodzenia złożyło przysięgę. Towarzyszyły im dumne z ich wyboru rodziny.
W sobotę 10 lutego wierność i gotowość do obrony ojczyzny ślubowało 111 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, którzy ukończyli szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Fot. Ada Romanowska

— Wypowiedziane słowa roty przysięgi to nie tylko wyraz lojalności wobec jednostki i regionu, ale przede wszystkim miłości do ojczyzny. To ogromne wyzwanie związane z wypełnieniem swoich obowiązków w służbie Rzeczpospolitej Polskiej. To wkroczenie na nową drogę, która wymaga dyscypliny i hartu ducha. Zapewniam jednak, że ta droga jest także pełna radości, poczucia spełnienia i satysfakcji. Złożona przysięga wojskowa jest deklaracją gotowości do poświęcenia i obrony ojczyzny — podkreślał ppłk Przemysław Kurzawiak, dowódca 9. Olsztyńskiego Batalionu Dowodzenia. Zwrócił się także do rodziców żołnierzy i żołnierek: — Wychowanie człowieka w duchu patriotyzmu i uszanowania historii jest niełatwym zadaniem. To dzięki waszemu zaangażowaniu Wojsko Polskie zyskuje kolejnych żołnierzy. To naprawdę wysokiej klasy młodzi ludzie stojący w szeregach Wojska Polskiego. W dalszej służbie, poprzez swoje zaangażowanie i sumienność, potwierdzą zrozumienie istoty konstytucyjnego obowiązku obrony ojczyzny.


— Czujemy się w naszej ojczyźnie bezpieczni. Właśnie dlatego, że czuwają nad nami żołnierze, którzy są przygotowani do tego, aby w każdej chwili bronić naszej niepodległości, wolności i suwerenności — dodał Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. — Mam świadomość, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo kraju to nie tylko rola samego wojska, ale również współpracy wszystkich instytucji państwowych i samorządowych oraz świadomość każdego obywatela wyrażająca się w przywiązaniu do takich wartości jak honor, męstwo i umiłowanie wolności.

Ślubujący żołnierze mają mają za sobą 28 dni służby przygotowawczej. Ich służba potrwa 11 miesięcy, podczas których odbywać będą specjalistyczne szkolenia. Po tym czasie podejmą decyzję, czy zostaną zawodowymi żołnierzami, czy też wrócą do „cywila”.

— Przyjedź mamo na przysięgę... I przyjechałam do jedynego syna. Jestem dumna, gdy widzę go w mundurze. Teraz mogę spać spokojnie, bo wiem, że mnie obroni — przyznaje pani Alina, która przyjechała na przysięgę spod Olsztyna. — Syn zawsze marzył o tym, aby być w wojsku. Mam nadzieję, że właśnie jego marzenie zaczęło się spełniać.

— Ja jestem wojskowym, teraz syn nim będzie. To już rodzinna tradycja — cieszy się pan Stefan z Ostródy. — Mam nadziej, że w przyszłości wnuk również będzie nosił mundur.

Uroczystości z udziałem rodzin, parlamentarzystów i władz samorządowych odbyły się na Placu Solidarności w Olsztynie.

Przysięga to jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego żołnierza. Każdy z nich składa ją według następującej roty: "Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg."

Fot. Ada Romanowska

9. Batalion Dowodzenia jest oddziałem podporządkowanym 16. Dywizji Zmechanizowanej. Stacjonuje w Olsztynie. Batalion jest przeznaczony do rozwijania i eksploatacji systemu łączności i informatyki oraz stanowisk dowodzenia. Tworzą go trzy pododdziały łączności: 1. i 2. Kompania Łączności, Kompania Węzłów Bazowych, Kompania Logistyczna, Kompania Ochrony i Regulacji Ruchu oraz Wojskowa Stacja Pocztowa. Wojskowi swoje zdolności potwierdzili m.in. realizując zadania w osłonie wschodniej granicy Polski w trakcie kryzysu migracyjnego. Realizowali również zadania począwszy od budowy zapory poziomej i pionowej w rejonie Dubicz Cerkiewnych, a skończywszy na fizycznym, nieprzerwanym i skutecznym zabezpieczeniu całości odcinka, za który odpowiadali.

ar