ZNP chce szybkiego wypłacenia podwyżek nauczycielom

2024-02-09 15:09:57(ost. akt: 2024-02-09 15:15:16)

Autor zdjęcia: Pixabay

Związki zawodowe oczekują na jak najszybsze wypłacenie nauczycielom tegorocznych podwyżek wraz z wyrównaniem od stycznia tego roku. Jednocześnie oczekują na powrót do dalszych rozmów z MEN m.in. na temat wynagrodzeń - poinformowali przedstawiciele związków po spotkaniu z kierownictwem resortu.W Ministerstwie Edukacji Narodowej w czwartek odbyło się drugie spotkanie uzgodnieniowe kierownictwa resortu z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych. Omawiany był projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Ze strony MEN w spotkaniu uczestniczyli minister edukacji Barbara Nowacka i wiceministrowie: Katarzyna Lubnauer, Paulina Piechna-Więckiewicz i Henryk Kiepura.

Zgodnie z projektem nowelizacji minimalne wynagrodzenie wzrośnie o od 1167 zł brutto do 1365 zł brutto, zależnie od stopnia awansu zawodowego i grupy zaszeregowania, czyli o 30 lub 33 proc.

"Dziękując za uruchomienie tego 30 proc. wzrostu wynagrodzeń, oczekujemy po pierwsze: podniesienia udziału wynagrodzenia zasadniczego w tzw. średnim wynagrodzeniu nauczycieli mianowanych do 70 proc. Jeżeli to nie jest możliwe od stycznia, bo pani minister twierdzi, że budżet na to nie pozwala, to oczekujemy powrotu do rozmów tak żeby ten wzrost mógł nastąpić od 1 września 2024 r." - powiedział dziennikarzom po spotkaniu prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

Po drugie - jak mówił - ZNP oczekuje "rozpoczęcia debaty parlamentarnej nad obywatelską inicjatywą ZNP", tak by "wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli mogło wzrosnąć, a jednocześnie, żeby proces ustalania wskaźnika wynagrodzeń nie był zależny od kwoty bazowej, która jest dla większości niezrozumiała, tylko był zobiektywizowany".

Chodzi o obywatelski projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela przygotowany przez ZNP, którego celem jest powiązanie wysokości wynagrodzeń nauczycieli z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Pierwsze czytanie tego projektu miało miejsce w Sejmie 25 stycznia br. Następnie projekt został skierowany do dalszych prac w sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

"Chcemy także podwyższenia wynagrodzeń od 2025 r. bez względu na to czy zostaną zakończone prace nad inicjatywą obywatelską, czy też nie" - powiedział Broniarz.

Poinformował, że nauczyciele i wszystkie związki zawodowe oczekują na jak najszybsze wypłacenie nauczycielom tegorocznych podwyżek wraz z wyrównaniem od 1 stycznia, a jednocześnie oczekują do powrotu do rozmów z MEN na temat wynagrodzeń nauczycieli.

Zaznaczył, że rozumie, że "tegoroczny budżet został zamknięty", ale według niego możliwe jest jeszcze podniesienie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli mianowanych poprzez wyłączenie z tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli środków na godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych i przeznaczenia ich właśnie na wzrost wynagrodzeń zasadniczych tej grupy. Podkreślił, że godziny ponadwymiarowe to dodatkowa praca ponad pensum.

"Jeżeli wrócimy do rozmów w lipcu, sierpniu (...), jeżeli środki materialne na to pozwolą, to wydaje się, że nie będzie żadnych przeszkód byśmy do tych rozmów, dyskusji, wrócili z możliwością wypłaty od września 2024 r." - powiedział Broniarz.

Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Waldemar Jakubowski poinformował dziennikarzy, że także przedstawił postulaty i propozycję w jaki sposób można by podwyższyć wynagrodzenia zasadnicze do 37 proc.

"Ministerstwo było dość wstrzemięźliwe, jeśli chodzi o te nasze postulaty. Rozumiem to stanowisko, czasu jest bardzo mało, a nauczyciele czekają na podwyżki. Nie mniej nie jest to koniec rozmów" - zaznaczył. Podkreślił, że oświatowej "S" zależy na tym, by to wynagrodzenie zasadnicze stanowiło trzon wynagrodzeń nauczycieli i będzie starać się, by płace nauczycieli były tak kształtowane.

"Wydaje nam się, że jeszcze są możliwości by w ramach tego budżetu podwyższyć wynagrodzenie zasadnicze, ale nie ma na to czasu. Konsultacje mają się zakończyć 15 lutego" - powiedział Jakubowski. Dodał, że zdaje sobie też sprawę, że tegoroczny budżet jest budżetem "odziedziczonym" po poprzedniej ekipie rządowej.

Poinformował, że podczas spotkania ustalono, że zostaną powołane grupy problemowe, które będą zajmowały się m.in. płacami, ale także szeroko pojętą pragmatyką zawodową, np. kwestią emerytur nauczycielskich. "To jest jakaś odległa perspektywa. To się wydarzy w ciągu tygodni" - dodał.

W czwartek na konferencji prasowej minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że jest gotowa do podpisania nowelizacji rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli. Podała, że najprawdopodobniej 19 lub 20 lutego rozporządzenie zostanie podpisane.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli trafił do uzgodnień i konsultacji publicznych 19 stycznia. Załącznikiem do niego jest tabela. Zawiera ona sześć stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Uwzględnione są wszystkie trzy etapy rozwoju zawodowego, tj. nauczyciel początkujący, mianowany i dyplomowany oraz dwa poziomy wykształcenia.

Zgodnie z tabelą minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym w przypadku nauczyciela początkującego od 1 stycznia br. ma wynieść 4908 zł brutto (wzrost o 1218 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 5057 zł brutto (wzrost o 1167 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 5915 zł brutto (wzrost o 1365 zł brutto).

Nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym – stanowią najliczniejszą grupę – to ponad 95 proc. wszystkich nauczycieli.

Pozostali nauczyciele to osoby z tytułem zawodowym magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytułem licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz innym wykształceniem.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z takim poziomem wykształcenia (druga grupa zaszeregowania) od 1 stycznia br. ma wynieść 4788 zł brutto (wzrost o 1188 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 4910 zł brutto (wzrost o 1210 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 5148 zł brutto (wzrost o 1188 zł brutto).

Wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Jego wysokość na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynika z określonej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla nauczycieli. Jak podkreśla MEN, zgodnie z ustawa budżetową i tzw. ustawą okołobudżetową wynagrodzenia nauczycieli wzrosną w tym roku o 30 proc. dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych oraz odpowiednio o 33 proc. dla nauczycieli początkujących. O 30 proc. i 33 proc. wzrośnie też minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Na średnie wynagrodzenie nauczycieli, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, składają się też dodatki do niego. Są one określone w Karcie Nauczyciela. Jest ich kilkanaście m.in. za wysługę lat, funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dla mentora, dla wychowawcy klasy, nauczyciela doradcy metodycznego, nauczyciela konsultanta), motywacyjny, za warunki pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), odprawa emerytalno-rentowa i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

Wysokość części dodatków przepisy uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego (np. dodatek stażowy i wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe) – wzrost wynagrodzenia zasadniczego spowoduje automatyczny wzrost składników od niego zależnych. O wysokości innych dodatków decydują samorządy w regulaminach wynagradzania. Samorządy mogą też przyznać nauczycielom wyższe wynagrodzenie zasadnicze niż wynika to z rozporządzenia ministra edukacji o minimalnych stawkach. (PAP)

Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/