Osnabrück – markowe partnerstwo

2024-01-31 18:37:28(ost. akt: 2024-01-31 18:42:34)   Artykuł sponsorowany
Ćwierć wieku – tyle trwa już partnerska przygoda Powiatu Olsztyńskiego z niemieckim Powiatem Osnabrück. Choć dzieli je ponad 1000 km, to łączy nie tylko oficjalna umowa, ale przede wszystkim owocna współpraca, która pozwala im wspólnie dbać o największe wartości regionów. Kontakty ich mieszkańców oraz władz samorządowych mają już swoją markę – znak firmowy oddający charakter tej współpracy, a zawierający się w słowie – przyjaźń.
Wszystko zaczęło się w 1999 roku, kiedy to podpisano wspólną deklarację o współpracy. Partnerstwo od podstaw tworzyli ówcześni starostowie Manfred Hugo i Adam Sierzputowski oraz wicestarosta Andrzej Szeniawski, Anna Wagner, Karl-Heinz Finkemeyer oraz inne dobre duchy pielęgnujące ciepło partnerskiego polsko-niemieckiego ogniska. Wcześniej, w 1994 roku, nawiązano pierwsze kontakty między gminami Barczewo i Hagen a.T.W.. Od tego czasu partnerstwo rozszerzyło się o dwanaście deklaracji podpisanych między gminami. Współpraca obejmuje wymiany młodzieży, a także wielu środowisk, takich jak szkoły, służby mundurowe, stowarzyszenia. Dotyczy kwestii kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i gospodarczych.

Ta wieloletnia współpraca to także wiele korzyści dla obu stron. Po pierwsze, umożliwia poznawanie się nawzajem, kultywowanie tradycji i zwyczajów, a także nawiązywanie przyjaźni i budowanie zaufania. Po drugie, sprzyja wymianie doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk w takich dziedzinach, jak ochrona środowiska, rozwój lokalny, turystyka, edukacja, kultura, sport i bezpieczeństwo. Po trzecie, stwarza możliwości rozwoju gospodarczego poprzez nawiązywanie kontaktów biznesowych, promowanie produktów regionalnych i wspieranie przedsiębiorczości.

Przez lata Powiat Olsztyński mógł liczyć na pomoc niemieckich przyjaciół, m.in. dzięki partnerskim władzom samorządowym oraz Caritasowi diecezji Osnabrück do placówek szpitalnych i opieki społecznej trafiły m.in. pojazdy transportu sanitarnego, osobowego czy wózki inwalidzkie.

- Na początku stycznia otrzymaliśmy trzeci ambulans od naszych przyjaciół z Niemiec. W 2019 roku tabor
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Jerzego Pióra w Dobrym Mieście zasiliła „Helga”, jak nazwali ją użytkownicy w Polsce. Dwa lata później dostaliśmy „Hildę”, która trafiła do Szpitala Powiatowego w Biskupcu. Teraz Caritas Osnabrück przekazał nam kolejną karetkę, która była własnością Zakonu Maltańskiego. Obecnie służy w ZZOZ w Dobrym Mieście, gdzie na pewno się przyda, wesprze także Szpital Kawalerów Maltańskich w Barczewie. To wyjątkowy gest wsparcia dla naszej społeczności i jednocześnie dowód solidarności oraz przyjaźni między partnerskimi powiatami – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Swoje dary w postaci wozów strażackich przekazywali też strażacy z zaprzyjaźnionych jednostek z Niemiec. Natomiast wspólnie ze Stowarzyszeniem Byłych Mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego oba samorządy zrealizowały projekt ratowania najbardziej charakterystycznych dla Warmii przydrożnych obiektów kulturowych – kapliczek. Odrestaurowano i skatalogowano wiele spośród 1200 z nich. Nie możemy też zapomnieć o pomocy, którą my i Ukraina otrzymaliśmy po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą.

– Nasi niemieccy partnerzy od chwili agresji Rosji na Ukrainę wspierali nasze działania pomocowe przez darowizny pieniężne oraz transporty humanitarne. Dzięki nim mogliśmy sobie też poradzić z dużym napływem emigrantów wojennych. Trafiały wówczas do nas kobiety i dzieci. Większość z nich została przyjęta pod dachy polskich domów. Dziś wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że musimy trzymać się razem i robić wszystko, co w naszej mocy, by uchronić Europę i świat od dalszego przelewu krwi – zaznaczył starosta Abako.

Partnerstwo wzbogaciła przyjaźń między kobietami obu powiatów, które we współpracy znalazły pomysł dla siebie i stworzyły Polsko-Niemieckie Forum Kobiet. W czerwcu 2023 r. Joanna Michalska-Reda, wicestarosta olsztyński i Anna Kebschull, starosta powiatu Osnabrück podpisały oficjalną deklarację przyjaźni między kobietami z Polski i Niemiec.

– To sygnał wsparcia dla kobiet, ale nie tylko dla tych, które uczestniczą w naszej inicjatywie, lecz też dla pań na całym świecie. Chcemy wzmacniać nasze relacje, kontynuować wspólny dialog odnośnie sytuacji i wydarzeń społeczno-politycznych, wzajemnie się wspierać i wzbogacać nasze partnerstwo poprzez zróżnicowane inicjatywy, stąd ten dokument – mówi Joanna Michalska-Reda, wicestarosta olsztyński.

Partnerstwo między Powiatem Olsztyńskim i Powiatem Osnabruck ma przed sobą wiele wyzwań i szans. W obliczu zmieniającej się sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej w Europie może być źródłem inspiracji, wsparcia i solidarności.
– Nasze partnerstwo ma już swoją markę – jest żywe, cały czas się rozwija. To nie tylko kawałek papieru podpisany pomiędzy samorządami – dodaje starosta Andrzej Abako.


Uroczyste Spotkania Noworocznego w Osnabrück (styczeń 2024)

Na zdjęciu starosta Andrzej Abako i Franz Loth, w tle uczestnicy spotkania w niemieckim Powiecie Osnabrück

Spotkanie pań podczas Polsko-Niemieckiego Forum Kobiet, wizyta w olsztyńskim starostwie (wrzesień 2022)

Starosta Andrzej Abako wręczył niemieckiej staroście Annie Kebschull obraz Anastazji Fietisowej, ukazujący dwie małe partnerskie ojczyzny.

Karetka z Niemiec - „Hilda” - ucieszyła ratowników Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza. (luty 2021)

Podczas Polsko-Niemieckiego Forum Kobiet Joanna Michalska-Reda, wicestarosta olsztyński i Anna Kebschull starosta powiatu Osnabrück podpisały oficjalną deklarację przyjaźni między kobietami z Polski i Niemiec (czerwiec 2023)