MILIARD ZŁOTYCH trafi do przedsiębiorców

2024-01-30 10:00:00(ost. akt: 2024-01-30 08:11:16)   Artykuł sponsorowany
Od lewej: wicemarszałek Miron Sycz, marszałek Marcin Kuchciński, prezes WMARR Marek Karólewski i członek zarządu WMARR Zbigniew Ciechomski.

Od lewej: wicemarszałek Miron Sycz, marszałek Marcin Kuchciński, prezes WMARR Marek Karólewski i członek zarządu WMARR Zbigniew Ciechomski.

Autor zdjęcia: Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Samorząd województwa przeznaczył ogromne środki na wsparcie gospodarki w regionie. To prawie miliard złotych. Pieniądze pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, który opiewa łącznie na niemal 1,8 mld euro.

Dobrych firm nigdy za dużo, bo im ich więcej, tym lepiej ma się gospodarka. Ale przedsiębiorcy też potrzebują wsparcia, żeby rozwijać swoje firmy, tworzyć nowe miejsca. Dlatego samorząd województwa od lat przeznacza ogromne środki na wsparcie gospodarki w regionie. Wkrótce do przedsiębiorców w formie dotacji lub pożyczek trafi blisko miliard złotych. Pieniądze pochodzą z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, którego pula wynosi niemal 1,8 mld euro.

Na mocy umowy zawartej między Zarządem Województwa a Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego ta ma rozdysponować wśród przedsiębiorców niemal 110 mln euro. Będzie to bardzo realne wsparcie dla przedsiębiorców na Warmii i Mazurach. Jak podkreśla marszałek województwa Marcin Kuchciński przedsiębiorcy to ważni partnerzy samorządu województwa w realizacji programów finansowanych przez Unię Europejską. Po pierwsze, nauczyli się skutecznie sięgać po te środki jako beneficjenci, a po drugie, to oni głównie realizują inwestycje finansowane ze środków europejskich.

— W każdej edycji programów regionalnych zabezpieczamy specjalną pulę środków na przedsiębiorczość — zauważa marszałek Marcin Kuchciński. — Rozdział tych pieniędzy wśród przedsiębiorców także i tym razem powierzyliśmy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która od wielu lat udziela pomocy przedsiębiorcom. WMARR będzie odpowiedzialna za realizację działań mających na celu wsparcie przedsiębiorstw w różnych obszarach, w tym w działalności badawczo-rozwojowej, transformacji cyfrowej oraz innowacyjności. Jestem przekonany, że współpraca w tym zakresie z tak doświadczonym partnerem może mieć kluczowe znaczenie dla długoterminowego rozwoju Warmii i Mazur — podkreśla marszałek Kuchciński.

Umowa opiewa na kwotę 109,5 mln euro, a pieniądze mają być zagospodarowane i rozliczone do końca 2029 roku. Do zadań WMARR należeć będzie ogłaszanie naborów wniosków, zawieranie umów z beneficjentami, weryfikacja wniosków o płatność, kontrole projektów oraz monitorowanie ich realizacji.

Pieniądze mają trafić do przedsiębiorców w formule konkursowej jako dotacje. Ma stać się to już niedługo.

— Będziemy starali się już w pierwszym kwartale ogłaszać pierwsze konkursy — zapewnia Marek Karólewski, prezes WMARR.

Jak dodaje prezes Agencji, na szczególną pomoc mogą liczyć firmy z pięciu przygranicznych powiatów (gołdapskiego, węgorzewskiego, kętrzyńskiego, bartoszyckiego i braniewskiego), które zostały odcięte gospodarczo od współpracy z obwodem królewieckim. Dla nich ma być specjalna ścieżka dodatkowe punkty w związku z tym, że działają na obszarze tych pięciu powiatów.
Zarząd Województwa zawarł również umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na finansowanie instrumentów finansowych z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Tu umowa opiewa na kwotę 499,85 mln zł. Teraz BGK w przetargach wybierze partnerów finansujących, którzy będą udzielali pożyczek na terenie Warmii i Mazur.

Pożyczki będą dostępne najprawdopodobniej w drugim kwartale 2024 roku. Bez wątpienia przedsiębiorcy woleliby dostać pieniądze w formie bezzwrotnej dotacji, ale zaletą instrumentów finansowych, czyli po prostu pożyczek, jest to, że po ich spłacie pieniądze znowu trafią do kolejnych przedsiębiorców z naszego regionu. Dzięki formule pożyczkowej raz przyznane środki mogą służyć przedsiębiorcom kilkukrotnie poprzez mechanizm zwrotności.

Pożyczki mają trafić na transformację cyfrową małych i średnich przedsiębiorstw, na poprawę ich efektywności energetycznej i zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii. Pożyczki będą dostępne zarówno dla przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego, jak i tych, którzy postanowią zainwestować w naszym regionie, co z pewnością pozytywnie wpłynie na rozwój Warmii i Mazur.

Silna gospodarka to silny region


Od kondycji gospodarki zależy w dużej mierze jak się żyje mieszkańcom Warmii i Mazur. — To przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy — mówi Miron Sycz, wicemarszałek województwa odpowiedzialny za wdrażanie Funduszy Europejskich w regionie.

— Do przedsiębiorców trafi prawie miliard złotych. Dlaczego samorząd województwa tak szczodrze wspiera biznes?

— To wręcz nasz obowiązek, bo od stanu gospodarki w regionie w dużym stopniu zależy poziom życia mieszkańców Warmii i Mazur – czy będą mieli pracę, dobrze zarabiali. Zależy nam na rozwoju gospodarczym województwa, bo silna gospodarka to silny region. Nie zapominajmy też, że to wpływy z podatku CIT, który płacą firmy, są jednym z podstawowych dochodów budżetu województwa. Im lepiej mają się przedsiębiorcy, tym nasze dochody są wyższe, a to sektor MŚP tworzy największy dochód. Gdy dochody samorządu rosną, mamy więcej pieniędzy chociażby na inwestycje drogowe.
— Część pieniędzy trafi do beneficjentów w formie dotacji, część w formie pożyczek, choć pewnie przedsiębiorcy woleliby, aby sto procent funduszy było rozdysponowywanych jako dotacje.

— Tu trzeba podkreślić, że są to korzystne pożyczki, w tym częściowo umarzane, co jest pewną formą dotacji. Udzielaniem pożyczek będą zajmować się partnerzy finansowani wybrani przez BGK w konkursach. Dzięki takiej formule pieniądze są bliżej tych, którzy ich potrzebują. Bo ci, którzy będą udzielać pożyczek w powiatach, doskonale znają firmy, które działają na danym terenie, i ich potrzeby. Co ważne, środki te po spłacie pozostają w regionie i mogą ponownie być wykorzystane. Dzięki temu przez kolejne lata mogą dalej pracować na rzecz rozwoju gospodarki Warmii i Mazur.
Natomiast pieniądze, które otrzymała do rozdziału WMARR, trafią do przedsiębiorców w formie dotacji.

— Na specjalne traktowanie mogą liczyć przedsiębiorcy z pięciu powiatów nadgranicznych. Ubiegając się o dofinansowanie, będą dostawać dodatkowe punkty w związku z tym, że działają na tym obszarze. Dlaczego?

— Bez naszego wsparcia, ale też prawdę mówiąc rządowego — o co zwracaliśmy się i będziemy dalej o to występować — tereny te będą się wyludniać, do czego nie możemy dopuścić. Wszelkimi środkami musimy wspierać przygraniczne gminy i powiaty. Stąd we wszystkich programach, nie tylko w tym dotyczącym przedsiębiorców, są dodatkowe, preferencyjne punkty dla terenów przygranicznych. Wyrazem tej troski samorządu województwa o przyszłość tych terenów jest też podpisane niedawno porozumienie ze Stowarzyszeniem Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. Przygraniczne Gminy borykają się z dużymi trudnościami i wyzwaniami, wynikającymi z obecnej sytuacji geopolitycznej. Dzięki umowie samorządy przygranicznych gmin otrzymają 20 mln euro i mam nadzieje, że to będzie początek tej pomocy, bo potrzeb jest bardzo dużo. Dlatego chcemy zwrócić się do rządu
o wsparcie przygranicznych powiatów, bo samorządy same nie poradzą, z koniecznymi inwestycjami, np. drogowymi. Tam też mieszkają ludzie i też chcą jeździć dobrymi drogami, mieć dostęp do komunikacji, a z tym są poważne kłopoty. Chodzi o to, żeby mieszkańcy przygranicznych terenów mieli takie same możliwości życia i pracy jak mieszkańcy innych powiatów naszego regionu.

am

O Funduszach Europejskich dla Warmii i Mazur przeczytasz na stronie www.funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl