20 mln zł z UE dla subregionu ełckiego. Co dzięki nim powstanie?

2024-01-19 07:30:19(ost. akt: 2024-01-19 08:24:41)

Autor zdjęcia: alexeyzhilkin/Freepik

Ełk otrzyma ogromne środki z Funduszy Europejskich na nowe inwestycje. Wśród nich między innymi utworzenia szlaku rowerowego biegnącego przez 10 gmin z oraz przebudowy dróg powiatowych i gminnych. Co jeszcze powstanie dzięki ogromnej kwocie?
Podpisane porozumienie dotyczy m.in. projektów utworzenia szlaku rowerowego biegnącego przez 10 gmin z powiatów ełckiego, oleckiego i gołdapskiego (od Prostek do Gołdapi) oraz przebudowy dróg powiatowych i gminnych w ramach Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana.

Kolejna pula pieniędzy zostanie przeznaczona w ramach Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku na 5 projektów realizowanych przez Park Naukowo-Technologiczny w Ełku m.in. na rzecz inkubacji start-upów, innowacyjności MŚP, utworzenia centrum projektowania gier cyfrowych, realizacji usług dla firm w zakresie transformacji cyfrowej, wydzielenia przestrzeni do prowadzenia eksperymentów i badań technologicznych, a także na projekt przygotowania terenów inwestycyjnych w ramach budowy marki gospodarczej MOF Ełku.

Na mocy tych porozumień zostaną zarezerwowane środki finansowe w programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 na realizację projektów, które zarząd województwa warmińsko-mazurskiego uznał za strategiczne dla rozwoju regionu. Projekty będą realizowane w Ełku oraz innych samorządach subregionu ełckiego.

Porozumienia z Marcinem Kuchcińskim marszałkiem województwa podpisali: prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz jako przewodniczący zarządu Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana oraz lider porozumienia międzygminnego dot. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku, starosta ełcki Marek Chojnowski jako skarbnik Stowarzyszenia EGO, a także wójt gminy Ełk Tomasz Osewski, który podpisał porozumienie dotyczące projektów MOF Ełku.

W spotkaniu uczestniczyli także samorządowcy z obszaru EGO (Ełk, Gołdap, Olecko), kierownik Biura Regionalnego w Ełku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Adam Dobkowski, a także Anna Wojciechowska, poseł na Sejm RP.