PGE Polska Grupa Energetyczna z potwierdzeniem ratingu Fitch na poziomie BBB+

2024-01-18 12:35:24(ost. akt: 2024-01-18 13:10:34)   Materiał zewnętrzny

Autor zdjęcia: PGE Polska Grupa Energetyczna

Agencja Fitch Ratings podtrzymała rating kredytowy dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej na poziomie BBB+ oraz jego stabilną perspektywę.
„Utrzymanie ratingu przez Fitch na poziomie BBB+ to potwierdzenie, że kierunek naszych działań jest właściwy, a realizujemy go w oparciu o solidne podstawy operacyjne i finansowe” - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. „Potwierdzenie wiarygodności kredytowej to również dobry prognostyk dla spółki w perspektywie kapitałochłonnych inwestycji niezbędnych w okresie transformacji energetycznej w kierunku nisko- i zero-emisyjnym, zgodnym z naszymi strategicznymi celami” - dodaje Wojciech Dąbrowski.

W swoim komunikacie agencja ratingowa Fitch Ratings podkreśliła, że ocena ratingowa odzwierciedla profil biznesowy Grupy PGE, która jest największą zintegrowaną polską grupą energetyczną, opartą w dużym stopniu o stabilne przychody regulowane z dystrybucji energii elektrycznej oraz z rynku mocy. Pozytywnie na profil biznesowy Grupy PGE wpłynęło dodatkowo nabycie PKP Energetyka S.A. (obecnie PGE Energetyka Kolejowa S.A.) w kwietniu 2023 r. W ocenie Fitch realizowane inwestycje w nowe źródła wytwórcze oparte na paliwie gazowym (Gryfino 2050 i nowy blok w Elektrowni Rybnik) dzięki 17-letnim kontraktom rynku mocy również wpłyną na poprawę przyszłych wyników Grupy PGE. Poziom ratingu i jego perspektywa wspierane są także przez przewidywane utrzymanie ograniczonego poziomu zadłużenia w kolejnych latach mimo planowanych dużych nakładów inwestycyjnych. Jako potencjalne ryzyko wymieniany jest profil wytwarzania energii elektrycznej grupy PGE, bazujący obecnie na elektrowniach węglowych, dla których agencja Fitch przewiduje znaczne pogorszenie rentowności w perspektywie średnioterminowej.

KONTAKT

Konrad Mróz

Biuro Prasowe Grupy PGE

+48 785 999 946

E-mail: konrad.mroz@gkpge.pl

E-mail: biuro.prasowe@gkpge.pl

http://www.gkpge.pl/biuro-prasowe/kontakt

Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna