W Policyjnym Centrum Analityczno-Badawczym w Szczytnie powstało nowoczesne laboratorium

2024-01-16 11:45:00(ost. akt: 2024-01-16 11:48:04)

Autor zdjęcia: Akademia Policji w Szczytnie

W Akademii Policji w Szczytnie studenci i słuchacze będą mogli korzystać z nowoczesnego Laboratorium Informatyki Śledczej. Utworzenie profesjonalnego pomieszczenia współfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Akademii Policji w Szczytnie.
Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił znaczny wzrost przestępczości w cyberprzestrzeni, co wiąże się z potrzebą podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w zakresie ujawniania i ścigania tego typu przestępstw.

Możliwość dostępu do najnowszych technologii i rozwiązań na rynku informatyki śledczej wiąże się z poniesieniem dużych nakładów finansowych, a także prowadzenia działalności naukowo-badawczej w tym kierunku.

Fot. Akademia Policji w Szczytnie

Dostępny na rynku sprzęt naukowo-badawczy wraz z oprogramowaniem wspomagający informatykę śledczą z uwagi na wysoki stopień zaawansowania technologicznego jest unikatowy i drogi.

W związku z powyższym w Instytucie Służby Kryminalnej Akademii Policji w Szczytnie utworzono Laboratorium Informatyki Śledczej, które pozwoli na prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej w obszarze wykorzystania zaawansowanych narzędzi ułatwiających badanie przestępstw dokonywanych za pośrednictwem narzędzi informatycznych, jednocześnie pomoże rozwiązać zdiagnozowane problemy związane z cyberbezpieczeństwem, a także określić zagrożenia mogące wystąpić w przyszłości.

Fot. Akademia Policji w Szczytnie

Utworzenie profesjonalnego Laboratorium Informatyki Śledczej współfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki - projekt pn. „Laboratorium Informatyki Śledczej”, numer umowy 7422/II/SP/2023 oraz Akademii Policji w Szczytnie.