Czas na rewitalizację Koszar Dragonów w Olsztynie. Co się w nich znajdzie?

2024-01-03 17:13:56(ost. akt: 2024-01-03 18:03:27)

Autor zdjęcia: UM Olsztyna

Kultura wkroczy szeroko do dawnych Koszar Dragonów. Władze Olsztyna przedstawiły plan związany z utworzeniem w stolicy Warmii i Mazur jednostki o walorach biblioteki centralnej.
W najbliższych miesiącach olsztyńskie biblioteki czekają poważne zmiany, które będą dotyczyć m.in. prac bezpośrednio powiązanych ze zbliżającą się modernizacją i rozbudową planetarium. To szansa m.in. na rewitalizację historycznych obiektów tuż za torami.

— To na pewno będzie długi proces, który jednak będzie mieć swój szczęśliwy finał — mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. — Konsultowaliśmy z mieszkańcami pomysły na rewitalizację tych historycznych obiektów. To przecież nie tylko odnowienie zabytkowej tkanki, ale również zajęcie się kwestiami społecznymi. Nie mam wątpliwości, że dobrze wykorzystamy potencjał, którym dysponujemy.

Dotychczas na terenie dawnych Koszar Dragonów swoje miejsce znalazły m.in. Bank Żywności, kościół zielonoświątkowy czy akademia dekarska. Kolejny budynek, który doczeka się rewitalizacji i nowego lokatora to obiekt przy ul. Gietkowskiej 8B, ale najlepiej widoczny od strony ul. Bohaterów Bitwy 1920 Roku (tuż za skrzyżowaniem z ul. Dragonów).

Fot. UM Olsztyna

— Należy się cieszyć, że ten piękny, zabytkowy budynek odzyska blask — mówi autor programu funkcjonalno-użytkowego, architekt Radosław Guzowski. — Zostanie zrewitalizowany oraz rozbudowany. Chcemy zwiększyć jego funkcjonalność dzięki nadbudowie poddasza, a od frontu, który zostałby częściowo przeszklony, pokazalibyśmy życie w środku obiektu. Na te zmiany mamy już akceptację konserwatora zabytków.

Do nowego obiektu ma się przenieść biblioteka Planeta 11 oraz funkcjonujące teraz w galerii Aura Abecadło. Przeprowadzka pierwszej z nich jest związana z zaplanowanymi pracami modernizacyjnymi planetarium, natomiast w przypadku drugiej z instytucji za ok. półtora roku skończy się dzierżawa teraz zajmowanej powierzchni.

Nowy obiekt w Koszarach Dragonów ma ok. 1200 m2. To oznacza, że biblioteki miałyby o ok. 40 m2 więcej, niż zajmują teraz.

— Realizacja tego pomysłu sprawi, że mieszkańcy będą mogli w jednym miejscu skorzystać zarówno z oferty skierowanej do dzieci, młodzieży, jak również dorosłych — mówi dyrektor Miejskiej Bbilioteki Publicznej w Olsztynie, Krzysztof Dąbkowski. — Nowa biblioteka stanie się miejscem, w którym każdy mieszkaniec będzie miał szansę odnaleźć coś interesującego dla siebie. Otworzą się nowe możliwości na rozwinięcie szerokiej oferty usług z zakresu kultury i edukacji w kontekście współczesnych oczekiwań czytelników i użytkowników wobec nowoczesnych instytucji kultury.

Nowa placówka zapewni szeroki dostęp do zasobów informacyjnych, książek, czasopism i baz danych, umożliwiając mieszkańcom ciągłe uczenie się i rozwój. Połączenie dwóch najnowocześniejszych filii MBP w jednym miejscu sprawi, że powstanie swego rodzaju centrum kulturalne. Nowa placówka będzie pełniła ważną funkcję społeczną, przyczyniając się do integracji i wspierania różnorodnych potrzeb mieszkańców.

W tym momencie przygotowywane zostało postępowanie na projekt architektoniczny tego budynku. Natomiast w III kwartale będzie czas na ubieganie się o dofinansowanie przebudowy z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Szacowana wartość zadania to 16 mln złotych, a realizacja mogłaby zakończyć się w 2027 roku.

UM Olsztyna