Unowocześnienie systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

2023-12-21 12:56:33(ost. akt: 2023-12-27 11:18:21)   Artykuł sponsorowany
Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zrealizował projekt pod nazwą „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim”, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Oś Priorytetowa III Cyfrowy region, Działanie 3.2. E-zdrowie.
System informatyczny został dostosowany do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) zgodnie z wymogami ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz rozpoczęto udostępnianie szeregu e-usług skierowanych do pacjenta i personelu medycznego powodujących poprawę jakości i dostępności usług medycznych.
W ramach projektu unowocześniono stronę internetową dostępną pod adresem www.zozlw.pl. Za pośrednictwem nowo zbudowanej witryny, zgodnej z zaleceniami dotyczącymi tworzenia dostępnych serwisów internetowych (WCAG 2.0) pacjent poza przydatnymi i szczegółowymi informacjami na temat usług świadczonych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim znajdzie też odnośnik do portalu ePacjent.


Po wybraniu odnośnika ePacjent i zalogowaniu się z dowolnego miejsca z dostępem do internetu pacjent uzyskuje między innymi możliwość:
- zdalnej rezerwacji wizyty w poradniach
- wyszukiwania wolnych terminów wizyt według różnych kryteriów
- dostępu do wyników badań i obrazów diagnostycznych
- dostępu do repozytorium swojej dokumentacji medycznej zarchiwizowanej w systemie medycznym
- prowadzenia elektronicznego dzienniczka samokontroli
- przekazania lekarzowi, jeszcze przed wizytą w gabinecie, istotnych informacji na temat stanu swojego zdrowia.

Aby zalogować się do portalu ePacjent należy posiadać konto dostępu, które można założyć na kilka sposobów:
• osobiście w punkcie rejestracji w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej przy ulicy 11 Listopada 15 w Lidzbarku Warmińskim,
• zdalnie, wypełniając w portalu formularz rejestracyjny z wnioskiem o założenie konta,
• zdalnie, po automatycznej weryfikacji tożsamości za pomocą serwisu login.gov.pl (profil zaufany).


W Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim wdrożono także moduł umożliwiający za pośrednictwem internetu dwustronne zlecanie badań i konsultacji pomiędzy placówką i kontrahentami.
Personel medyczny zatrudniony w placówce może teraz przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych i spacjalnej aplikacji na bieżąco prowadzić dokumentację medyczną oraz ma dostęp do dokumentacji historycznej pacjenta.
Dodatkowo pacjenci uzyskali możliwość skorzystania z darmowego dostępu do internetu w czasie hospitalizacji.
Poczyniono także znaczne inwestycje w zaawansowaną technologicznie infrastrukturę informatyczną dotyczącą między innymi serwerów, urządzeń sieciowych, stacji roboczych, oprogramowania, urządzeń drukujących co usprawni pracę i zwiększy bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

Dyrekcja zespołu opieki zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zaprasza do korzystania z nowych możliwości systemu!