Cyfryzacja firmy kluczem do sukcesu i wzrostu

2023-12-22 12:00:00(ost. akt: 2023-12-20 11:14:24)   Artykuł sponsorowany
W erze dynamicznych zmian technologicznych, przedsiębiorcy mają przed sobą wyjątkową okazję do przekształcenia swoich firm i osiągnięcia nowych szczytów sukcesu. Cyfryzacja, choć wydaje się być odległym celem, jest kluczem do konkurencyjności i wzrostu. Nasz artykuł przedstawia główne wyzwania i korzyści związane z transformacją cyfrową dla przedsiębiorców, uświadamiając im, że teraz to najlepszy moment na to, aby rozpocząć tę fascynującą podróż.
Dostęp do narzędzi cyfrowych, które pomagają w dodaniu nowej wartości, jaką firma oferuje swoim klientom, optymalizacji kosztów, generowaniu nowych przychodów i minimalizowaniu wpływu na środowisko, nigdy nie był łatwiejszy. Polskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza w obszarze MŚP, wciąż znajdują się w grupie najwolniej wdrażających technologie w Unii Europejskiej (UE). To ma znaczący wpływ na ich konkurencyjność na rynkach europejskich i globalnym, a także oznacza, że Polska nie wykorzystuje całego swojego potencjału rozwoju.
Firmy z sektora MŚP stanowią fundament polskiej gospodarki, ponieważ generują niemal połowę PKB (49,6%). Według raportu Komisji Europejskiej DESI (Digital Economy and Society Index), jedynie 40% przedsiębiorstw z obszaru MŚP osiągnęło co najmniej podstawowy poziom wykorzystania technologii cyfrowych. To oznacza, że 60% mniejszych firm wciąż nie przeszło cyfrowej transformacji. Kryje się za tym ogromny potencjał rozwoju, który może istotnie wpłynąć na naszą gospodarkę. Cyfryzacja nie tylko zwiększy konkurencyjność firm na skalę światową, ale także przyczyni się do ogromnego wzrostu gospodarczego Polski. Niestety, przez ostatnią dekadę Polska nie poprawiła swojej pozycji w rankingach dotyczących cyfryzacji.
Skoro narzędzia cyfrowe są powszechnie dostępne i mogą wspierać rozwój nie tylko firm, ale także całej gospodarki, to dlaczego przedsiębiorcy nie przystępują do ich wdrażania?
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), którego misją jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, podjął się zrozumienia tego problemu. Po analizie dostępnych raportów, główne bariery cyfryzacji przedsiębiorstw, to brak wystarczających kompetencji cyfrowych oraz niska świadomość wśród kadry kierowniczej odnośnie do znaczenia transformacji cyfrowej, jej korzyści, wpływu na konkurencyjność firmy i sposobu wdrażania technologii cyfrowych.
Inną barierą jest obawa przed utratą pracy przez pracowników, co tworzy jakby toksyczną mgłę, przysłaniającą rzeczywistość i korzyści płynące z transformacji cyfrowej oraz powstrzymującą przed planami wdrożenia nowych technologii.
Jest także problem braku świadomości kadry kierowniczej na temat dostępnych źródeł finansowania cyfryzacji.
BGK podejmuje te wyzwania, mając na celu wsparcie firm w procesie transformacji cyfrowej. Możesz to osiągnąć w pięciu prostych krokach które każdy przedsiębiorca może przedsięwziąć już po przeczytaniu tego artykułu.
Oto one:
• Przeprowadź audyt cyfrowy swojej firmy – możesz skorzystać z dostępnych na rynku darmowych narzędzi.
• Rozwijaj swoje kompetencje cyfrowe – wykorzystaj bezpłatny kurs “MŚP 4.0 – wyzwania transformacji cyfrowej” dostępny na platformie Akademia PARP, opracowany przez BGK we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej w zakładce “Cyfryzacja z BGK”.
• Szukaj wsparcia w procesie transformacji cyfrowej – na przykład w jednym z Europejskich Ośrodków Innowacji Cyfrowych, które powstały dzięki inicjatywie Komisji Europejskiej. Wszelkie szczegóły znajdziesz w szkoleniu z kroku 2.
• Poszukaj wsparcia finansowego dla procesu cyfryzacji – na stronie “Cyfryzacja z BGK” znajdziesz 13 produktów finansowych wspierających transformację przedsiębiorstw. Dla firm z obszaru MŚP, szczególnie atrakcyjna może być Gwarancja Biznesmax z dotacją.
• Wprowadź tradycję innowacyjności w swojej firmie – pamiętaj, że wdrożenie innowacji w Twojej firmie nie powinno być jednorazowym wydarzeniem, ale raczej stałym elementem jej rozwoju, który dostosowuje się do pojawiających się na rynku nowych technologii, które odpowiadają na wyzwania w Twojej firmie.
Badanie „Robots and firms” potwierdza, że firmy inwestujące w technologie odnoszą znaczące korzyści. Firmy, które przeszły proces robotyzacji, zwiększyły produkcję o 20-25% i zmniejszyły koszty pracy o 5-7%. Warto zaznaczyć, że wdrożenie technologii doprowadziło do zwiększenia liczby nowo utworzonych miejsc pracy o 10%. Pracownicy zatrudnieni na tych nowych stanowiskach pochodzili z firm, które nie przeszły procesu robotyzacji, co dowodzi, że obawy pracowników są nieuzasadnione, a rzeczywistość wygląda inaczej.
Wdrożenie technologii w firmie może prowadzić do wzrostu sprzedaży, optymalizacji kosztów i większej elastyczności w reagowaniu na zmiany na rynku. BGK odpowiedziało na wyzwania stojące przed transformacją cyfrową. Teraz wszystko w Twoich rękach, przedsiębiorco.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej BGK: https://www.bgk.pl/cyfryzacja-bgk/.