Quantcast

Sobota, 26 września 2020. Imieniny Cypriana, Justyny, Łucji

Podziel się:

Podziel się:

Olsztyński „Ekonomik” zaprasza ósmoklasistów w swoje progi.

Każdego roku przed zakończeniem nauki w szkole nauczyciele i młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie odwiedzali większość szkół podstawowych w województwie i przedstawiali ofertę szkoły na przyszły rok. Niestety w tym roku z powodu pandemii jest to niemożliwe. Z tego samego powodu Technikum nr 7 nie mogło zaprosić Państwa na Dzień Otwarty, który zawsze pięknie przygotowuje ucząca się tu młodzież pod kierunkiem nauczycieli. Szkoła zachęca, więc ósmoklasistów do podjęcia nauki w roku szkolnym 2020/21 za pośrednictwem mediów.

Zespół Szkół Ekonomicznych uzyskał pierwsze miejsce wśród najlepszych techników w województwie w rankingu „Perspektyw”. W poprzednich latach były to pierwsze lub drugie miejsca w województwie. Nasza placówka niezmiennie uzyskuje tytuł Złotej Szkoły przyznawany najlepszym technikom w kraju. Szkoła znalazła się też na pierwszym miejscu wśród techników Olsztyna w rankingu portalu WaszaEdukacja.pl. W rankingach tych brane są pod uwagę: wyniki matur na poziomie podstawowym i rozszerzonym, egzaminy zawodowe, osiągnięcia na olimpiadach przedmiotowych.

W przyszłym roku będą się tu kształcić technicy w następujących kierunkach: programista, informatyk, ekonomista, technik rachunkowości, hotelarstwa i organizacji turystyki. Kierunki, te są aktualnie bardzo popularne i poszukiwane na rynku pracy.

Czego się uczniowie uczą na poszczególnych kierunkach?
Technik informatyk: systemy informacyjne, sieci komputerowe, tworzenie stron internetowych, programowanie, grafika komputerowa.
Technik programista: aplikacje webowe, desktopowe i mobilne, programowanie aplikacji internetowych, systemy zarządzania treścią, strony www i bazy danych.
Technik ekonomista: prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzanie i marketing.
Technik rachunkowości: rozliczanie składek ZUS, rozliczanie wynagrodzeń, analiza finansowa i rachunkowość.
Technik hotelarstwa: obsługa gościa hotelowego, działalność recepcji, obsługa konsumenta, techniki pracy w hotelarstwie, działalność gospodarcza i marketing.
Technik organizacji turystyki: obsługa ruchu turystycznego, organizacja imprez i usług, pilotaż wycieczek, informacja turystyczna, przewodnictwo turystyczne, działalność gospodarcza i marketing.

Podczas rekrutacji na wszystkie kierunki będą brane pod uwagę oceny z j. polskiego, matematyki, najwyższa ocena z języków obcych i geografii. Jedynie przy naborze do klas informatycznych i programistycznych zamiast geografii potrzebna jest ocena z informatyki.

We wszystkich klasach uczniowie mogą wybrać z następujących języków obcych: angielski, niemiecki i francuski.

W klasie informatycznej, programistycznej, ekonomicznej i rachunkowości przedmiotami rozszerzonymi są: j. angielski i matematyka, w klasach hotelarskiej i organizacji turystyki: j. angielski i geografia.

Na osoby spoza Olsztyna przy samej szkole czeka Bursa z 250 miejscami noclegowymi, pokojami kuchennymi, pokojem cichej nauki, stołówką, pracownią komputerową i świetlicą z grami rekreacyjnymi i zręcznościowymi.

Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa maturalnego i dyplomu zawodowego otwiera również drogę do kontynuowania edukacji na studiach.

Szkoła jest uprawniona do wydawania dokumentu Europass. Jest to dodatek do dyplomu zawodowego. Stwarza on możliwość kontynuacji nauki i podjęcia pracy w Europie oraz zwiększa szanse na rynku pracy.

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wielu ciekawych miejscach. Są tereny górskie, nadmorskie, promy, renomowane hotele i firmy w dużych miastach np. Warszawa, biura podróży, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe, firmy komputerowe i urzędy.

Dzięki programowi Erasmus uczniowie odbywają staże zagraniczne: Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania i Portugalia. W tym roku i przyszłym uczniowie mieli jechać do Irlandii i Hiszpanii.

Uczniowie przystępujący uzyskują bardzo wysoką średnią zdawalność egzaminu maturalnego, wynik jest wyższy niż średnia zdawalność w liceach i technikach w całej Polsce, ostatnio wynik ten wyniósł ponad 88% i o 18% przewyższył wynik kolejnego technikum z Olsztyna.

Bardzo dobrze wypadają też egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Technicy hotelarstwa osiągnęli 100% zdawalności, a pozostali technicy około 90%. Wyróżnia to również Technikum nr 7 spośród innych szkół.

Do naszej szkoły łatwo dojechać. Bardzo blisko znajdują się przystanki autobusowe i kolejowy dworzec Olsztyn Zachodni. ZSE posiada bogato wyposażone pracownie przedmiotowe: komputery, rzutniki, tablice interaktywne, pracownię hotelarską i gastronomiczną. W szkole jest duża sala sportowa, bogaty księgozbiór w bibliotece i czytelnia ze stanowiskami komputerowymi. Biblioteka szkolna organizuje wiele ciekawych akcji - nocne maratony czytelnicze, projekty filmowe (efekty dostępne są na stronie szkoły).

Technikum nr 7 realizuje wiele projektów, nauczyciele prowadzą lekcje w ciekawy i innowacyjny sposób. Placówka organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi (np. pisarka, misjonarz). Hotelarze mają lekcje praktyczne w hotelach i zajęcia z gastronomii na terenie szkoły (powstaje tu wiele smakołyków z kuchni całego świata). Klasy turystyczne uczą się roli przewodnika na terenie miasta, a przy okazji poznają jego zabytki i historię. Uczniowie mogą uczestniczyć w wielu kursach, np. baristycznym.

Klasy uczestniczą w wycieczkach branżowych (są to również wyjazdy zagraniczne, np. do Berlina). Biorą udział w różnorodnych konkursach i zawodach (sportowych i przedmiotowych). Zdobywają miejsca na podium nie tylko w Olsztynie, ale i na konkursach przedmiotowych na poziomie ogólnopolskim.

Samorząd uczniowski jest inicjatorem wielu ciekawych pomysłów, które realizowane są na terenie szkoły. Są to rozgrywki sportowe na długich przerwach, dni tematyczne w szkole, różnorodne konkursy, apele (np. Twoja twarz brzmi znajomo, Dzień Języków Obcych, pokazy mody, Tydzień Życzliwości).

Klasy jeżdżą na wycieczki branżowe i turystyczne. Były w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Fromborku, Brodach i Berlinie.
Chętni uczniowie uczestniczą w wymianach zagranicznych, gdzie poznają kulturę, zwyczaje i historię narodów: Ukraina, Niemcy, Francja. Wyjazdy są również okazją do poznania rynku pracy, możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i pogłębienia wiedzy z odpowiednich kierunków kształcenia oraz poznania nowych zagranicznych przyjaciół.

Uczniowie chętnie biorą udział w działalności charytatywnej: honorowo oddają krew, uczestniczą w Szlachetnej paczce, odwiedzają dzieci w szpitalach z prezentami i słodyczami, pomagają zwierzętom (karma i posłania) i ludziom bezdomnym (ubrania). Organizują kiermasze ciast i zbierają Górę grosza.

Szkoła jest organizatorem konkursu wojewódzkiego Matematyka w zarządzaniu, etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy o turystyce, konkursu hotelarskiego i geograficznego. Uczniowie odnoszą sukcesy w e-sporcie, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej i konkursie hotelarskim, a także w międzynarodowym Konkursie Informatycznym „Bóbr” i wielu innych.

Wszystkie te działania nie mogłyby się odbywać bez zaangażowanych w pracę nauczycieli z dużym doświadczeniem i kwalifikacjami, którzy wiele czasu poświęcają uczniom (nauka, wycieczki, przygotowanie do konkursów i zawodów itd.). Istotne jest to, że u nauczycieli uczniowie mogą znaleźć zrozumienie, liczyć na pomoc i wsparcie. Pedagodzy reagują na potrzeby uczniów, tworzą atmosferę bezpieczeństwa i akceptacji.

Więcej informacji znajdą Państwo na szkolnym Facebooku i stronie szkoły, do których odwiedzenia serdecznie zapraszamy.
ZSE
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: LW
Oceń artykuł:

(0)