Piątek, 3 lipca 2020. Imieniny Anatola, Jacka, Mirosławy

Podziel się:

Podziel się:

Ekonomik najlepszym technikum w województwie według rankingu Perspektyw 2020.

W 22 rankingu Perspektyw Technikum nr 7 przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie uzyskało pierwsze miejsce wśród techników w województwie warmińsko - mazurskim oraz tytuł Złotej Szkoły (przyznawany stu najlepszym technikom w kraju; w naszym województwie tylko nasza szkoła uzyskała to wyróżnienie). Jest to wielki sukces uczniów, dyrekcji i nauczycieli z Ekonomika. Gratulujemy serdecznie!

9 stycznia 2020 r. w uroczystej gali laureatów rankingu, która odbyła się w Warszawie, uczestniczyła delegacja ZSE: pan dyrektor Stefan Procyk, pani wicedyrektor Katarzyna Głybowicz oraz uczniowie: Paulina Seliwiak, Izabela Niewdzięczna, Dominik Swed i Michał Strupiechowski.
O miejscu w rankingu decydują wyniki pisemnych egzaminów maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz sukcesy na olimpiadach i konkursach.
Uzyskany wynik potwierdza wypracowany przez Szkołę wysoki poziom - Technikum nr 7 corocznie uzyskuje tytuł Złotej Szkoły i jest w czołówce techników w województwie i kraju. Szkoła kształci w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik informatyk, technik programista, technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki.
Podkreślić należy, że ranking daje wiedzę o poziomie szkoły, więc dyrekcja oraz kadra ZSE jest dumna z osiąganych wyników, ale mamy świadomość, że w edukacji nie liczy się zabieganie o wynik. Staramy się więc stworzyć miejsce bezpieczne dla uczniów, miejsce, w którym mogliby rozwijać swoje pasje, znaleźć przyjaciół, wyzwolić kreatywność, otwartość na świat i drugiego człowieka. Nawiązaliśmy współpracę z pracodawcami w regionie, skutkującą nowatorskimi rozwiązaniami w dydaktyce. Realizujemy praktyki zagraniczne i wymiany międzynarodowe. Dbamy o nowoczesne wyposażenie pracowni.
Wszystko to sprawia, że nasza szkoła jest dobrze przygotowana do kształcenia oraz przyjazna i atrakcyjna dla uczącej się tu młodzieży. Dobra atmosfera i wysoko wykwalifikowana kadra umożliwia uzyskiwanie wysokich wyników na egzaminach maturalnych i w różnych konkursach, co zostało zauważone w rankingu Perspektyw.
ZSE
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: LW oraz opublikowany na portalu Gazeta Olsztyńska: Ekonomik najlepszym technikum w województwie według rankingu Perspektyw 2020.
Oceń artykuł:

(0)