Quantcast

Czwartek, 26 listopada 2020. Imieniny Leona, Leonarda, Lesławy

Asystent – szansa na niezależne życie

2020-07-30 10:24:41 (ost. akt: 2020-08-04 13:06:38) Artykuł sponsorowany

http://m.wm.pl/2020/07/orig/fot-naglowek-1-1-639353.jpg

Zapraszamy osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności do korzystania z usług asystentów osobistych i tłumaczy języka migowego.
Wsparciem mogą być objęte np. osoby z niepełnoprawnością intelektualną w celu przygotowania do pełnienia określonych ról społecznych, odpowiednio do ich możliwości; osoby z niepełnosprawnością ruchową w celu umożliwienia dostępu uczestniczenia w życiu społecznym oraz w dostępie do edukacji, pomoc w codziennych czynnościach życiowych; osoby głuche – ułatwienie komunikacji ze środowiskiem zewnętrznym; osoby niewidome i słabowidzące – wsparcie w charakterze przewodnika osoby niewidomej, ułatwienie lokomocji; osoby z zaburzeniami psychicznymi – ponowne włączenie w życie społeczne; osoby głuchoniewidome – umożliwienie komunikacji interpersonalnej i społecznej w przestrzeni publicznej.

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie samodzielności osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności poprzez usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, tłumacza języka migowego, doradcy całożyciowego, prawnika, psychologa oraz specjalisty ds. aktywizacji społecznej. Dodatkowym wsparciem są również zajęcia w mini świetlicy.


UCZESTNICY: Pełnoletnie osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów (wzrok, słuch).


OKRES REALIZACJI: Kwiecień 2020 r. - Czerwiec 2023 r.


MIEJSCE DZIAŁAŃ: miasto Olsztyn, gmina Stawiguda. Centrum Asystentury Osobistej Osób Niepełnosprawnych pracuje 5 dni w tygodniu od godziny 8.00 do 17.00 przez 12 miesięcy w roku. Asystenci świadczą usługi 5 dni w tygodniu w godzinach 8.00-21.00 (poniedziałek-piątek) oraz w koniecznych sytuacjach w soboty i niedziele.UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!


Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane w biurze projektu: Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, AL. M.J. Piłsudskiego 11/17, pok. 107, 10-575 Olsztyn tel./fax 89 523 84 01 kom. 506 602 669 e-mail: asystent.sejmik@wp.plWięcej informacji na stronie internetowej: www.wmson.eu.

http://m.wm.pl/2020/07/orig/nr-1-adobestock-275639177-639490.jpg

Czym są usługi asystenckie?
Usługi asystenckie są wsparciem, mającym na celu kompensację trudności w poruszaniu się, komunikowaniu oraz wymianie informacji, których doświadczają osoby z niepełnosprawnością. Praca asystenta może obejmować pomoc w:
• przemieszczaniu się w wybrane miejsce,
• skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem,
• załatwianiu spraw codziennych i urzędowych,
• korzystaniu z oferty edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej,
• aktywizacji zawodowej,
• korzystaniu z różnych źródeł informacji, w czytaniu, prowadzeniu korespondencji,
• korzystaniu z dostępnych na rynku form wsparcia z zakresu rehabilitacji społecznej.

http://m.wm.pl/2020/07/orig/2-adobestock-33099614-639489.jpg

Usługa asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami – katalog (otwarty) usług asystenckich:
· pomoc w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
· pomoc w zakupach przy udziale Uczestnika,
· pomoc w korzystaniu ze sprzętu teleinformatycznego,
· pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, komunikowaniu się z urzędnikami,
· wsparcie i towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, koncert, itp.),
· pomoc w pisaniu i czytaniu pism, wypełnianiu druków, pisaniu i czytaniu korespondencji, osobom niezdolnym do samodzielnego czytania lub pisania ręcznego czy komputerowego,
· pomoc w czytaniu książek, prasy,
· pomoc w korzystaniu z zajęć sportowych i rekreacji,
· techniczne wspomaganie edukacji,
· pomoc w korzystaniu z usług medycznych,
· pomoc w zorganizowaniu czasu wolnego,
· pomoc w wyuczeniu trasy dojazdu (trening, nauka trasy),
· pomoc w czynnym udziale w życiu społecznym,
· pomoc osobie niewidomej w nauce samodzielnych czynności w domu.
· Asystent pomaga w czynnościach samoobsługowych tylko podczas trwania usługi, zgodnie z zawartym kontraktem,
· Asystent informuje Uczestnika Projektu o możliwościach wpływających na poprawę sytuacji życiowej,
· Asystenci nie świadczą usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, usług medycznych.

Usługa tłumacza języka migowego - zadaniem tłumacza języka migowego jest pomoc osobie niesłyszącej w skutecznej komunikacji z otoczeniem nie znającym języka migowego.
Obszar wspomagania - tłumaczenie na język migowy i z języka migowego na polski w różnych sytuacjach życiowych, np.:
· Życie codzienne - podczas zajęć aktywizujących, załatwiania spraw administracyjnych, zajęć rehabilitacyjnych, samokształcenia, kursów, wydarzeń społecznych, kulturalnych,
· Służba zdrowia - tłumaczenie podczas wizyt lekarskich, badań (np. rezonansu magnetycznego, tomografu), wizyta u psychologa lub psychiatry, pobyt szpitalny, itp.
· Szkolnictwo: tłumacz umożliwia pełny i aktywny udział niesłyszącego rodzica w zebraniach szkolnych, zapewnia dostęp do informacji na temat sukcesów bądź porażek edukacyjnych dziecka, życia szkoły.

Poradnictwo psychologiczne - celem jest poprawa całościowego funkcjonowania Uczestnika i jego relacji/komunikacji z otoczeniem oraz zapewnienie harmonijnej współpracy z asystentem.
Doradztwo całożyciowe - celem wsparcia jest poprawa sytuacji Uczestnika. Określenie zainteresowań i predyspozycji edukacyjnych i społecznych, praca nad zwiększeniem świadomości Uczestnika na temat kompetencji społecznych, wsparcie w samodzielnym podejmowaniu decyzji, wzmocnienie motywacji do działania, pomoc w pracy nad wizerunkiem. Ustalenie ścieżki aktywizacji.


Usługi asystenckie umożliwią osobom z niepełnosprawnościami bardziej aktywne i niezależne życie.
Więcej informacji na:
http://wmson.pl/projekty/centrum-asystentury-osobistej-osob-niepelnosprawnych-iii/


Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB