Quantcast

Poniedziałek, 23 listopada 2020. Imieniny Adeli, Felicyty, Klemensa

Urzędnik z misją

2019-08-12 14:38:45 (ost. akt: 2019-09-12 14:18:15)

Autor zdjęcia: Pixabay.com

Jaki jest dobry urzędnik? To musi być osoba, która lubi kontakt z drugim człowiekiem. Takie są osoby, które biorą udział w plebiscycie na „Urzędnika z misją”.

– Wierzymy, że samorząd to wspólnota, której każdy z nas jest członkiem. Tworzą ją m.in. mieszkańcy, urzędnicy, działacze organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy. To od myślenia wspólnotą i faktycznego partnerstwa zależy rozwój naszych małych ojczyzn. Dlatego też chcemy "odczarować" nadal pokutujące negatywne skojarzenia związane z samorządem, dzielenie na „my” i „oni”. Chcemy pokazać, że urzędnicy to również osoby misyjne, myślące społecznością - mówi Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, która w tym roku obchodzi jubileusz 15-lecia.

– Dlatego też zainicjowaliśmy pomysł, by docenić urzędników i pracowników organizacji pomocowych. Bardzo cieszymy się, że „Gazeta Olsztyńska” również postrzega, jak bardzo ten temat jest ważny i zorganizowała plebiscyt na „Urzędnika z misją”, którego Federacja FOSa jest partnerem.

Federacja FOSa to społecznicy i organizacje, które pomagają ludziom potrzebującym wsparcia. Współpracuje z wieloma partnerami, do kluczowych należy administracja samorządowa.

Dzięki plebiscytowi „Urzędnik z misją” zaprezentujemy ludzi, którzy podchodzą do swojej pracy z zaangażowaniem - pracowników socjalnych, pracowników urzędów gmin, ośrodków kultury itd.
Kandydatury na "Urzędnika z misją" województwa warmińsko-mazurskiego mogą zgłaszać instytucje, organizacje i stowarzyszenia oraz czytelnicy  "Gazety Olsztyńskiej".


W plebiscycie mogą wziąć udział urzędnicy pracujący na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Do plebiscytu mogą być zgłoszeni pracownicy wszystkich szczebli administracji publicznej, a więc nie tylko pracowników urzędów, ale też ich jednostek organizacyjnych. Mogą to być np. pracownicy Urzędu Gminy czy powiatu, pracownicy socjalni, ale też instytucji kulturalnych czy innych urzędów. Z plebiscytu wyłączeni są prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie gmin, a także starostowie powiatów oraz członkowie zarządów samorządów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
Głosowanie smsowe, trwa do 20 września do godziny 23.59. Zwycięzców poznamy w czasie uroczystej gali 15-lecia Federacji FOSa, która odbędzie się 23 września w olsztyńskim Planetarium.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 18.09.2019 roku o godzinie 08.00. Prosimy je wysyłać na: redakcja@gazetaolsztynska.pl

ZGŁOSZONE KANDYDATURY

1. Jadwiga Gryncewicz z Urzędu Miejskiego w Orzyszu. W urzędzie pracuje ponad 25 lat, na stanowisku ds. promocji. Zajmuje się organizacjami pozarządowymi, polityką senioralną, zdrowiem oraz opieką społeczną. Od lat współpracuje z mediami.
Co uważa za swój sukces?
- Myślę, że spełniam się każdego dnia. Stanowisko, które zajmuję w urzędzie wymaga ode mnie dużej dozy kreatywności i jest mi z tym dobrze – podkreśla. - Mimo że przybywa zadań, nic mnie nie przeraża. Na tym stanowisku jestem od wielu lat, ale nigdy nie miałam ochoty zamieniać go na inne. Współpracuje z 40 organizacjami pozarządowymi w gminie Orzysz, z których osiem działa na rzecz środowiska senioralnego. Lubi nieść pomoc ludziom i jest pełna empatii. To kobieta wielu pasji. Otwarta, energiczna, żywiołowa, pełna zapału. Jak mówi - jest gadułą, ale potrafi też słuchać. Wciąż nie zwalnia tempa. Jest ceniona wśród współpracowników i osób odwiedzających urząd.


2. Iwona Balcerzak, pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie.
Jej podopieczni cenią ją za to, że z dużym zaangażowaniem, empatią i zrozumieniem jako pracownik socjalny zajmuje się problemami osób niepełnosprawnych. W pracy nie kieruje się tylko formalnościami i procedurami, ale przede wszystkim dobrem swoich klientów. Co cenią w niej ludzie? Bezinteresowność, autentyczność i wiarygodność i fakt, że szanuje godność drugiego człowieka.

3. Brygida Adamajtis, kierownik PCPR Bartoszyce, wieloletni pracownik pomocy społecznej, od lat zasiada m.in. w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Przez wiele lat wypracowała wiele metod pracy, które usprawniły działanie bartoszyckiej jednostki.

4. Katarzyna Waluk, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku, którym kieruje od 2010 roku. Wcześniej przez około 10 lat była szefową promocji w olsztyneckim Urzędzie Miejskim. W tym czasie zajmowała się m.in. organizacjami pozarządowymi. Olsztynek był jedną z pierwszych gmin w Polsce, które wprowadziły program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Katarzyna Waluk była m.in. koordynatorem projektu Polska – Szwecja i Rosja „Prawda i konsekwencje” czy polsko-szkockiego projektu teatralnego. Była wśród inicjatorów Młodzieżowej Rady Miasta. Założycielka bractwa rycerskiego – Konwentu św. Piotra. W jej życiu kultura gra pierwsze skrzypce.

5. Beata Kulesza, dyrektor MOPS w Elblągu - dyrektor elbląskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (od 2017 roku), w którym pracuje od ponad 20 lat. Pracę rozpoczynała jako pracownik socjalny. Potem była metodykiem pracy socjalnej, kierownikiem Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie, a także kierownikiem Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej.  Laureatka ogólnopolskiego konkursu na Najlepszego Pracownika Socjalnego Roku – Pracownik Socjalny roku 2004.
Od 2005 r. pracuje jako ekspert i trener w Stowarzyszeniu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie. Prowadzi szkolenia z zakresu metodyki pracy socjalnej, brała udział w różnych projektach "Akademii Kobiet Aktywnych", a od 2011 r. także w projekcie "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" jako trener wiodący grupy pracowników socjalnych organizatorów społeczności lokalnej z dużych miast oraz superwizor.


6. Dr Katarzyna Karolska - na co dzień jest kobietą pełną energii i pomysłów. Od 6 lat pracuje w giżyckim samorządzie na stanowisku głównego specjalisty w Biurze Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku.
– To, co robię na co dzień, rzeczy które wykonuję z myślą o innych osobach, bardzo mnie motywują do jeszcze lepszej pracy i większego wysiłku - mówi Katarzyna Karolska. Dodaje też: Polityka społeczna i związane z nią zadania oraz oczekiwania mieszkańców dają możliwość samorozwoju i zadowolenia z pełnionej misji  na rzecz drugiego człowieka. Aktywnie uczestniczy w rozwoju miejskich programów na rzecz wsparcia seniorów. Są to m.in. warmińsko-mazurski samorządowy system TELEOPIEKI domowej w Giżycku, czyli „Przycisk Życia”, czy koperta życia. Prowadzi również ogólnopolską KARTĘ DUŻEJ RODZINY. Oprócz seniorów,  działa również w środowisku dzieci, młodzieży, rodzin  - ogólnie mieszkańców Giżycka.
Była też wolontariuszem, ale jak podkreśla było to z czystej chęci pomagania.
– Tego się nie wpisuje w kompetencje i zadania pracownika – to jest zapisane w sercu. Albo się to ma, albo nie! – podkreśla z mocą. - Przyglądając się moim dotychczasowym poczynaniom, wygląda na to, że w sercu moim jest zapisana misja, którą realizuję z zadowoleniem. Uważam, że tyle jesteśmy warci, ile sami z siebie dajemy. Najważniejszymi wartościami, którymi się kieruję w życiu to: rodzina, miłość, szacunek, bezinteresowna pomoc. To one na co dzień pomagają mi podejmować kolejne wyzwania, pracować zgodnie z sumieniem oraz mieć z pracy satysfakcję.  
 
7. Katarzyna Kopeć - pełnomocnik burmistrza Kętrzyna ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
W samorządzie pracuje od 16 lat. Współpracuje stale z 80 organizacjami pozarządowymi. W tym czasie wielokrotnie organizowała Kętrzyński Dzień Organizacji Pozarządowych, prowadziła ewidencję działalności gospodarczej, zajmowała się Kętrzyńską Kartą Rodziny 3+, koordynowaniem wprowadzenia systemu teleopieki domowej „Przycisku Życia” w Kętrzynie.
Koordynuje prace Miejskiej Rady Pożytku Publicznego, Kętrzyńskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz współpracuje z Kętrzyńską Radą Seniora, organizowała Dożynki Powiatowe, oprawę medialną imprez powiatowych, opracowywała biuletyn informacyjny powiatu oraz prowadziła portale społecznościowe powiatu na Facebooku, Twitterze i Instagramie.

8. Anna Kupczak - starszy referent ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcianach
Jest niezwykle ciepła, życzliwa i profesjonalna. Zawsze podchodzi do swojej pracy z ogromnym zaangażowaniem i starannością. Zawsze uśmiechnięta i pełna zapału chętnie służy pomocą swoim interesantom.

9. Małgorzata Nawrocka - naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku
Wspiera i pomaga organizacjom pozarządowych, kreuje kulturę, rozrywkę i rekreację w gminie Lidzbark. Jest wrażliwym społecznikiem, wolontariuszką, ambasadorką swojej małej ojczyzny. W pracy, jak i życiu prywatnym zawsze niesie pomoc potrzebującym. W Jej słowniku nie ma słów: „nie dam rady”, „nie pomogę”. Dla pani Małgorzaty nie ma rzeczy niemożliwych. Jej działalność integruje ludzi i wyzwala w nich aktywność do działania na rzecz lokalnego środowiska. Przede wszystkim to ktoś bezinteresowny – nie oczekujący ani materialnego wynagrodzenia za swą pracę, ani nawet – zwykłej wdzięczności. To ktoś, kto świadomie, z wyboru, oddaje swoje serce, dzieli się wiedzą oraz umiejętnościami. Jest często pomysłodawcą i katalizatorem różnego typu inicjatyw społecznych. Czynnie uczestniczy w organizowaniu imprez na terenie miasta i gminy Lidzbark. Dzięki Jej pomysłom i inicjatywie były organizowane konkursy na najpiękniejszą zagrodę na wsi jak i na najpiękniejszy balkon w mieście. Powstały pierwsze kwatery agroturystyczne w Jeleniu i Wąpiersku. Organizowała plenery fotograficzo-rzeźbiarsko-malarskie. Jako naczelnik wydziału organizacyjnego doskonale wykonuje obowiązki w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku. Koordynuje pracę Biura Promocji Miasta. Wspiera pracę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zarówno w pracy jak i poza ceni sobie młode pokolenie i dobrze czuje się wśród młodej kadry i młodzieży. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz wdraża nowe, innowacyjne pomysły. W celach integracyjnych i promocyjnych czynnie uczestniczy w sołeckich imprezach tematycznych, często wspierając sołtysów i Rady Sołeckie i Osiedlowe. Perfekcyjnie łączy życie prywatne, zamiłowanie do lokalnej kultury, promocji regionu i życie zawodowe. Pracowitość, komunikatywność i życzliwość, a przede wszystkim otwartość pani Małgorzaty na potrzeby mieszkańców namacalnie zmienia kulturalne oblicze Gminy Lidzbark. Promocja Lidzbarka nad Welem zawsze była, jest i będzie Jej priorytetem.

Regulamin: kliknij tutajPolub nas na Facebooku:

Zobacz także