Sobota, 15 sierpnia 2020. Imieniny Marii, Napoleona, Stelii

Pierwsze sesje nowych rad powinny odbyć się 16 listopada. Ale czy tak się stanie?

2018-11-14 07:10:08 (ost. akt: 2018-11-13 20:59:31)
zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Paweł Jaszczanin

Pierwsze sesje nowo wybranych rad gmin i powiatów oraz sejmików województw zostaną zwołana przez komisarzy wyborczych po 16 listopada. W praktyce - jak wynika z informacji przekazanych PAP przez delegatury Krajowego Biura Wyborczego - będzie to dzień roboczy między 19 i 23 listopada.

Kwestie dotyczące funkcjonowania rad i sejmików regulują ustawy: o samorządzie gminy, samorządzie powiatu i samorządzie województwa. Zgodnie z przepisami, pierwszą sesję nowo wybranych organów zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni po upływie kadencji rady i sejmiku, która kończy się w piątek 16 listopada.

Według informacji przekazanych PAP przez delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w praktyce będzie to dzień roboczy między poniedziałkiem 19 listopada i 23 listopada.

Pierwszą sesję do czasu wyboru przewodniczącego rady lub sejmiku, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. Jednym z pierwszych zadań organów, zaraz po złożeniu ślubowania przez radnych, jest wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących.

Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązała komisarzy wyborczych do uwzględnienia w porządku obrad pierwszej sesji nowo wybranej rady ślubowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania następuje objęcie przez wójta obowiązków.

Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz od jednego do trzech wiceprzewodniczących, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. W ten sam sposób rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących, a sejmik województwa - przewodniczącego oraz nie więcej niż trzech wiceprzewodniczących.

Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy rady lub sejmiku oraz prowadzenie obrad. Rada gminy, rada powiatu i sejmik województwa obradują na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Organami gminy są: rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent miasta). Organami powiatu są: rada powiatu oraz zarząd powiatu, a organami samorządu województwa są: sejmik województwa i zarząd województwa.

W skład zarządu powiatu wchodzą: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie (od trzech do pięciu osób). Rada powiatu wybiera zarząd, w tym starostę i wicestarostę, w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów.

Na tej samej zasadzie sejmik województwa wybiera pięcioosobowy zarząd województwa, w tym marszałka województwa i nie więcej niż dwóch wicemarszałków, w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów.

Przepisy zabraniają, aby przewodniczący i wiceprzewodniczący sejmiku wchodzili w skład zarządu województwa, wobec którego sejmik sprawuje funkcję kontrolną. Analogicznie przewodniczący i wiceprzewodniczący rady powiatu nie mogą wejść w skład zarządu powiatu.

Od początku nowej kadencji samorządy zaczną obowiązywać nowe rozwiązania wprowadzone ustawą o zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych, która weszła w życie 31 stycznia 2018 r. Nowelizacja wydłużyła kadencję organów samorządu terytorialnego z czterech do pięciu lat, wprowadziła też m.in. obowiązek transmisji obra
d.

Głosowania na sesjach rad oraz sejmików mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych, należy przeprowadzić głosowanie imiennie. Wykazy głosowań należy niezwłocznie upublicznić.

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, a także zarządy powiatów i województw zobowiązani zostali do przedstawiania odpowiednio radzie lub sejmikowi do 31 maja każdego roku corocznego raportu o stanie danej jednostki samorządowej.

W gminach będących miastami na prawach powiatu wprowadzono obowiązek utworzenia budżetu obywatelskiego w wysokości co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w gminach do 20 tys. mieszkańców w skład rady wchodzi 15 radnych, w gminach do 50 tys. - 21, a w gminach do 100 tys. – 23. W gminach do 200 tys. mieszkańców zasiada 25 radnych, a następnie po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 45. Na podstawie oddzielnej ustawy Rada m. st. Warszawy liczy 60 radnych.


źródło: kurier.pap

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (10) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. CZAS NA ZMIANY. #2625141 | 195.136.*.* 16 lis 2018 21:54

  Nowe wladz wprowadza prawo i uczciwosc ///

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. wyborca. #2625129 | 195.136.*.* 16 lis 2018 21:41

  Co to za wladza ,ktora pozwala na okradanie przez ZUS,nawet niemowlaka. co to za panstwo ktore ,nieprzszczega wlasnych ustaw Dzennik USTAW 2014 r poz.159 rozdzial 6 art 29 Zasilek macierzynski.

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 3. Leokadia #2623660 | 37.248.*.* 14 lis 2018 22:38

  Jaka szkoda, że radny Herman nie doczekał transmisji na żywo obrad z sesji rady gminy w Górowie. Komu teraz wójt będzie tłumaczył jak i czym ma sobie pupę wycierać ?

  Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 4. Radny #2623191 | 77.253.*.* 14 lis 2018 10:34

  A kiedy na konta radnych zaczną wpływać diety? Mam okazję pojechać na wyjazd do Brazylii a kasy nadal nie ma na koncie... Co prawda to może drogi wyjazd, ale coroczne wakacje w Egipcie już mi się znudziły.

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

  1. Karo #2623172 | 93.159.*.* 14 lis 2018 10:02

   A co u piekarza ? Znowu zrobił laske arbuzowi a jakoś wice nie zostanie. Tak tak zbysiu arbuz znów cię olał. Jakbyś nie zdradził PO to byś był dzisiaj posłem, a tak znów jestes osłem.

   Ocena komentarza: warty uwagi (4) ! - + odpowiedz na ten komentarz

  Pokaż wszystkie komentarze (10)