Sobota, 18 listopada 2017. Imieniny Klaudyny, Romana, Tomasza

Proboszcz i Parafia Roku 2017

2017-11-03 09:14:22 (ost. akt: 2017-11-17 23:06:35)

Autor zdjęcia: Zbgniew Woźniak

Jaki powinien być idealny proboszcz? Która parafia zasługuje na miano parafii Roku 2017? Przekonamy się o tym tuż przed Bożym Narodzeniem.

Która parafia jest kierowana przez duszpasterza najbardziej zaangażowanego, i godnego naśladowania? Która z parafii tworzy najbardziej zżytą wspólnotę, wspierającą się wzajemnie oraz zaangażowaną w różne inicjatywy religijne?

Nasza akcja trwa do 18.12.2017 roku. Termin zgłaszania kandydatur upływa 18.12. 2017 roku o godzinie 08.00. Zgłoszeni mogą być wyłącznie proboszczowie i parafie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Przez parafię rozumiemy każdą chrześcijańską wspólnotę religijną funkcjonująca na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Przez proboszcza rozumiemy nie tylko księży rzymskokatolickich, ale również innych duchownych chrześcijańskich.

Zgłoszenia: redakcja@gazetaolsztynska.pl
Uzasadnienienia zgłoszonych kandydatur mile widziane.

Regulamin: kliknij tutaj. Koszt wysłania jednego SMS 1,23 zł z VAT.
UZASADNIENIA

Zgłaszamy ks. Marka Wilka z parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej w Rodnowie.
Nasz ks. Proboszcz oddany jest dla swojej parafii, swoją skromnością oraz pokorą daje przykład i wzór do naśladowania.

Zgłaszam ks. Sławomira Skonieczka z parafii pw. Krzyża Świętego w Hartowcu. Jest to mała parafia, ale wielka duchem. Ks. Sławek jest wspaniałym kapłanem, który rozpala ogień wiary w młodych ludziach. Co roku organizuje diecezjalne dni młodzieży w swojej parafii, troszczy się aby młodzież widziała Boga w swoim życiu.

Zgłaszamy księdza kanonika Stanisława Michała Jasińskiego, proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja w Jezioranach od 30 lat, dziekana Dekanatu Jeziorańskiego od 27 lat i od 9 lat Dziekana Kapituły Kolegiackiej w Lidzbarku Warmińskim.
Proboszcz nasz ma głęboką, żywą i piękną wiarę, której się uczymy. Jego piękne homilie wzmacniają nas w tej wierze. Podziwiamy jego wierność zasadom, odwagę w głoszeniu poglądów, patriotyzm i troskę o losy Parafii i Parafian. Jego zawierzenie Bogu i Matce Najświętszej oraz ofiarną służbę każdemu człowiekowi.
Za swoją życzliwość, otwartość na drugiego człowieka i serdeczność jest darzony przez parafian szacunkiem i zaufaniem.
Ma wielkie serce, którym potrafi objąć wszystkich potrzebujących. Umie nawiązać bliski kontakt z ludźmi. Cechują go ogromna cierpliwość, niespożyte siły oraz wielka pokora. Jest człowiekiem szlachetnym.
Jego zdolności organizacyjne i umiejętności współpracy z ludźmi umożliwiają stałą troskę o obiekty sakralne. Dzięki osobistym staraniom pozyskał wiele środków zewnętrznych m. in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz z budżetu Gminy Jeziorany, z których to środków w naszej Parafii przeprowadzono wiele remontów:
- w kościele pw. św. Bartłomieja w Jezioranach ( remont organów, konserwacja ołtarza głównego i 8 ołtarzy bocznych, konserwacja zabytkowej ambony, naprawa dachu, malowanie kościoła),
- w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Tłokowie ( odrestaurowanie trzech ołtarzy i fresków),
- w kościele pw. św. Rocha w Tłokowie ( naprawa dachu, wykonanie elewacji i odwodnienia).
Trudno wskazać dziś wszystkie dzieła naszego Proboszcza, ale patrząc na owoce tej pracy, dostrzegamy miłość jaką kryje serce naszego księdza do Boga i ludzi. W roku 2015 wprowadził do naszego kościoła p.w. św. Bartłomieja w Jezioranach relikwie św. Jana Pawła II.
Jego dar pięknego kapłaństwa sprawił, że siedmiu chłopców z naszej parafii podążyło śladami księdza i dziś są wspaniałymi kapłanami.
Proboszcz ks. kan. Stanisław Michał Jasiński, Honorowy Obywatel Gminy Jeziorany, to proboszcz idealny.


Zgłaszam Proboszcza ks. kanonika Andrzeja Midurę - Parafia Miłosierdzia Bożego w Nidzicy.
Powyższe uzasadniam:
Proboszcz wybudował Kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na górze, piękny, jasny, otwarty dla wszystkich. Ksiądz Proboszcz jednoczy ludzi, wspiera dzieci i młodzież. Organizuje festyny, wycieczki , koncerty itp. dla mieszkańców parafii. Na jego życzliwość , wsparcie zawsze można liczyć, a ciepło i dobroć emanuje od niego. Jest kontaktowy i przyjazny. Swoją wiarą i głoszeniem słowa Bożego jest dobrym przykładem dla innych. Swą serdecznością i wrażliwością zaraża w okół mieszkańców.
Proboszcz ks. Andrzej jest SUPER PROBOSZCZEM, jest skromny i oddany naszej parafii w pełni zasługuje na uznanie!
Łączę wyrazy szacunku i poważania dla całej redakcji Gazety Olsztyńskiej.

Zgłaszam parafię św, Macieja Apostoła i Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bisztynku oraz proboszcza ks. kanonika Janusza Rybczyńskiego.
A dlaczego? Przede wszystkim za dokonania inwestycyjne i w zakresie ochrony zabytków. Ks. Janusz Rybczyński w czasie swej posługi zdołał doprowadzić do odnowienia i konserwacji elementów ołtarza głównego kościoła w tym pozyskała kwotę 150 tys. złotych na ten cel z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace zakończyły się z końcem października.
Wcześniej konserwacji ze środków własnych poddał rzeźby i tabernakulum.
Proboszcz poza tym jest dodatkowo bardzo kontaktowy, przyjazny, ujmuje gości i parafian np. witaniem ich przed mszami świętymi. Nie wdaje się w polityczne spory i konflikty. Kazania ogranicza wyłącznie na kwestiach religijnych.


Zgłaszam kandydaturę Andrzeja Baja, proboszcza parafii św. Jana Bosko - Gutkowo.
Ksiądz Andrzej jest wspaniałym księdzem, który ma dobry kontakt z ludźmi. Jest jedynym kapłanem w nowej parafii po skończeniu obowiązków katechety w SP nr 19 i po odprawieniu mszy pracuje przy budowie kościoła malowaniu wnętrz, pracach stolarskich i ciesielskich.

Witam chciałem zgłosić do konkursu księdza Tadeusza Jareckiego SDB parafia p.w. św. Rafała Kalinowskiego w Ełku- Salezjanie
Ksiądz proboszcz jednoczy ludzi i dla każdego znajdzie chwile na rozmowę, wspiera dzieci i młodzież prowadząc Oratorium. Organizuje festyny integracyjne dla mieszkańców parafii. Parafianie z chęcią angażują się w pomagając w parafii. Zawsze przed i po mszy wychodzi przed kościół rozmawiając z wiernymi. Na jego życzliwość i wsparcie zawsze można liczyć, ciepło i dobroć które od niego bije sprawia że na msze do naszej parafii przyjeżdżają osoby z całego miasta.

Witam, chciałabym zgłosić kandydaturę ks. proboszcza Artura Mizieja oraz parafię św. Maksymiliana Marii Kolbe w Zagajach.
Jest to nasz nowy ksiądz, który sprawuje swoje duszpasterstwo w naszej parafii od lipca tego roku. Jego wielką cechą jest dobroć, uczciwość, jest kontaktowy i przyjazny. Zastał naszą parafię zadłużoną, gdzie wiele inwestycji zostało nieskończonych. Nie poddał się, więc przeciwnie wyszedł do ludzi z dobrym słowem i tym sobie zjednał wszystkich mieszkańców. Nowość w naszej parafii, to witanie się z parafianami przed i po mszy, msza odprawiana bardzo religijnie, kazania piękne i pouczające.

Ks. Proboszcz Sławomir Skorupski
Parafia rzymskokatolicka św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Henrykowie i św. Wawrzyńca w Mingajnach
Ks. Sławomir Skorupski doskonale wykonuje swoje obowiązki jako duszpasterz ma dobry kontakt z mieszkańcami swoich parafii. Ks. Sławomir jest proboszczem od 1,5 roku, a wierni mogą mu dużo zawdzięczać, ponieważ zrobił więcej niż jego poprzednicy przez wiele długich lat. W ciągu tak krótkiego czasu udało mu się dotrzeć do wszystkich ludzi i wykonać sporo prac remontowych w Kościołach. Dzięki niemu pięknie odmalowano wnętrze kościoła w Henrykowie, a do końca roku prawdopodobnie uda się wyremontować dach. Proboszcz chętnie udziela się w akcjach społecznych i niesie pomoc swoim wiernym. Zawsze można liczyć na wsparcie i dobre słowo z jego strony. Młody duchem zaraża wszystkich swoim zapałem i energią. Zawsze stara się angażować do pracy mieszkańców, a oni chętnie niosą pomoc. Myślę, że jest on idealnym kandydatem na Proboszcza Roku 2017.

Pozdrawiamy, Przyjaciele Proboszcza Sławomira Skorupskiego


Zgłaszamy ks. Łukasza Grzechca, proboszcza parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku. To najmłodszy proboszcz w naszej diecezji . Człowiek wielki duchem , bardzo wiele osób wyprowadził z " najciemniejszych " życiowych doświadczeń. Swoją wiarą, głoszonym słowem, dobrocią i dobrym przykładem pomaga najciężej doświadczonym . A przy tym to po prostu dobry serdeczny człowiek z ogromnym poczuciem humoru i wielką wrażliwością. Uwrażliwia nas na piękno śpiewu i oprawę muzyczną Liturgii, ponieważ jest też świetnym organistą . Jego zaangażowanie w działalność i prowadzenie grup parafialnych zjednuje mu ogromną życzliwość i sympatię parafian ( najnowsza grupa Towarzystwo Ciemnych Typów ). Dbałość o naszą świątynię , nieustanne remonty i udoskonalenia też powodują że zyskuje ogromny szacunek parafian . Ksiądz Łukasz to super proboszcz
Przyjaciele i parafianie.


Zgłaszam do konkursu "Proboszcz i parafia roku 2017" ks. Krzysztofa Kuleszo z Parafii Niepokalanego Serca Maryi Panny w Łynie.
Ks. Krzysztof z parafią jest związany od 2010 roku. Już w 2012 r. otrzymał tytuł Człowieka Integracji Społecznej Gminy Nidzica za aktywną postawę i przedsiębiorczość w działaniach integrujących społeczeństwo, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, przyczynienie się do zmniejszania dystansów pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi, współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób potrzebujących, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży.
Członek i kapelan Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie.

Zgłaszam proboszcza księdza Krzysztofa Józefczyka oraz Parafię pw. św. Jana Chrzciciela w Ornecie. Jest to proboszcz, który pomaga ludziom po cichu. Nie lubi podziekowań. Jest skromny i oddany naszej parafii.

Zgłasza: Parafia Błogosławionej Bolesławy Lament w Nidzicy,
ksiądz kanonik Adam Turek
Uzasadnienie:
Nasz ksiądz proboszcz jest bardzo pozytywnie nastawionym do każdego parafianina człowiekiem. Potrafił dotrzeć nawet do mnie, bo był taki moment kiedy kościół omijałem. Proboszcz w rozmowie w czasie spowiedzi przekonał mnie, że warto uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. Bardzo dużo zrobił też dla naszej parafii, dba o kościół i plebanię. Wystarczy spojrzeć na nasz kościół i otoczenie wokół niego, aż się chce na mszę przychodzić życzę naszej parafii aby w głosowaniu zajęła wysokie miejsce :)

Chcemy zgłosić kandydaturę ks. Dariusza Sobieraja, proboszcza parafii Łabędnik.
Uzasadnienie: bo po prostu jest "księdzem z krwi i kości". Nie politykuje, remontuje w parafii oraz ludzkie dusze poprzez proste, życiowe i z głowy kazania. Za to, że ma cierpliwość do nas i nie poddaje się, aby nas integrować.
Dodatkowy plus za to, że jest dla ludzi, a nie dla władzy. I że nie jest materialistą.


Polub nas na Facebooku:

Zobacz także