środa, 3 czerwca 2020. Imieniny Anatola, Leszka, Tamary

Każdy z nas ma mocne strony

2016-12-01 16:06:02 (ost. akt: 2016-12-02 16:22:56)

W RPO WiM 2014-2020 w Osi 11 Włączenie społeczne przewidziano kwotę około 640 mln zł na pomoc m.in. osobom długotrwale bezrobotnym, z niepełnosprawnościami, zagrożonym wykluczeniem społecznym, starszym (50+), niesamodzielnym i innym osobom np. byłym skazanym.

Co kryje się za hasłem włączenie społeczne? — To proces, którego celem jest przywrócenie umiejętności społecznych, zawodowych ludzi, którzy z różnych względów wycofują się z codziennej aktywności, np. z powodu utraty pracy czy niepełnosprawności — tłumaczy Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie. — To są osoby, które bardzo często są długotrwale bezrobotne, które utraciły wiarę w to, że w ich życiu coś się zmieni. Bardzo często są to też osoby, które mają niskie kwalifikacje zawodowe albo takie, które nie są już adekwatne do potrzeb obecnego rynku pracy.
Rzecz w tym, by wesprzeć te osoby także pod kątem przywrócenia w nich samych wiary w siebie. Każdy z nas ma bowiem mocne strony, pewne umiejętności i kompetencje, których poszerzanie poprzez odpowiednie szkolenia sprawi, że nasze szanse na rynku pracy rosną.

— W projektach skupiamy się też na tym, by w ten proces włączyć całe środowiska, rodziny, ponieważ człowiek nie żyje na samotnej wyspie, musi mieć wsparcie w swojej rodzinie, otoczeniu , choćby sąsiadów i kolegów — podkreśla dyrektor Przybysz. — Niestety, często ludzie, kiedy tracą pracę, unikają znajomych, sąsiadów, bo obniża się ich status materialny, bo czują się gorsi. I musimy to zmieniać, bo każdy z nas ma prawo do godności, do rozwoju.
W projektach, które są dofinansowywane przez ROPS ze środków RPO WiM 2014-2020, chodzi o budowanie możliwości rozwojowych na mocnych stronach człowieka. Specjaliści, którzy pracują z np. długotrwale bezrobotnymi, szukają tych mocnych stron i na nich budują przyszłość.

— Tworzona jest indywidualna ścieżka rozwoju każdego uczestnika projektu — dodaje dyrektor Przybysz. — Każdy z nich ma wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, pośrednika pracy, pracownika socjalnego, którzy na podstawie mocnych stron ich podopiecznego budują jego ścieżkę rozwoju wskazującą, co dana osoba może robić. Zwykle pierwszą rzeczą jest wsparcie kompetencji społecznych: podniesienie poczucia własnej wartości, wiary w siebie, w swoje umiejętności. Gdy już to osiągniemy, budujemy kompetencje zawodowe, które umożliwią uczestnikowi projektu powrót na rynek pracy. Mogą to być indywidualne szkolenia zawodowe, staże, praktyki zawodowe, skierowanie na zajęcia w centrach integracji społecznej czy klubach integracji społecznej.

Istotnym elementem budowy indywidualnej ścieżki rozwoju w przypadku osób o niskich kwalifikacjach jest wsparcie edukacyjne. To jednak może objąć takie kompetencje i umiejętności, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Dana osoba dzięki tym kursom i szkoleniu zawodowemu ma szansę na pracę. Dlatego beneficjenci realizujący projekty dofinansowywane ze środków RPO, a dotyczące aktywizacji osób wykluczonych, ściśle współpracują z urzędami pracy, które dobrze orientują się, jakich pracowników na ich terenie szukają pracodawcy.
Warto dodać, że elementem budowy tej indywidualnej ścieżki uczestnika projektu może być też wsparcie zdrowotne. Choćby finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem pracy, czy dotyczące poprawy wyglądu.

Andrzej Mielnicki


Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB